Základní údržba střešních instalací

Domácí fotovoltaický systém je obvykle považován v  podstatě za bezúdržbové zařízení s dlouhou životností. To je ale trochu zjednodušující pohled. Pokud uznáme, že k údržbě patří také prevence a maximalizace výnosu energie, pak najdeme poměrně dost položek, kterými bychom se v rámci základní údržby měli zabývat. Běžně informovaný provozovatel zvládne základní údržbu svépomoci. Nicméně když při prohlídce objeví větší problém, nebo neví, jak postupovat, je lepší zavolat odborníka.

 Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2022.

Fotovoltaické systémy mají v zásadě čtyři základní části: Fotovoltaické panely, solární regulátor (dnes obvykle Power Point Tracker), měnič, baterii a kabely, které to všechno propojují. K tomu obvykle patří nějaký displej a zpravidla i připojení k internetu pro přenos dat. Informace o jejich základní údržbě vycházejí z odborné literatury, mé poradenské praxe, ale také ze zkušeností při provozu vlastní střešní fotovoltaické elektrárny.

– Fotovoltaické panely: Jsou obvykle umístěné na střeše a na jejich čištění v našich klimatických podmínkách obvykle vystačíme s občasným umytím a v zimním období s odstraněním sněhu. Kontrolujeme ale i jejich výkon a možné poškození.

– Měnič (DC – AC invertor): Slouží pro převod ze stejnosměrného na střídavé napětí. Na ochranu před přetížením je měnič vybaven jističi. Měniče mají poměrně vysokou účinnost, nicméně i tak vzniká nějaké ztrátové teplo a jsou proto vybaveny chladicími ventilátory. Je dobré si všímat zvuku ventilátorů (nerovnoměrnosti chodu, pískání nebo naopak ticha).

– Akumulátor (baterie): Nemusí být nutně součástí každého PV systému. Některé systémy mohou jen napájet zařízení v domě a přebytky posílat do rozvodné sítě a ukládat v tzv. virtuální baterii. Výhodnější je ale instalovat vlastní akumulátor, dimenzovaný minimálně na jednodenní spotřebu energie. Obecně platí, že se s časem jeho kapacita snižuje. Pokud jeho kapacita klesne asi pod 70 %, je rozumné jej vyměnit, protože se může současně zvyšovat jeho vnitřní odpor, což dále snižuje využitelnou kapacitu.

– Kabely, konektory, svodiče: Zdálo by se, že na této částí systému se nemůže nic pokazit. Není to tak docela, protože od panelů k měniči teče stejnosměrný proud a ten činí všechna místa s poškozenou izolací a spojovací prvky výrazně náchylné k elektrochemické korozi v přítomnosti vlhkosti. Použití kvalitních kabelů problémy výrazně omezí, ale instalační firmy na tom občas „šetří“. Kabely a konektory je proto vhodné pravidelně kontrolovat. Svodiče přepětí chrání polovodičové součástky v měniči před prudkým vzestupem napětí, které může způsobit úder blesku v blízkosti panelů (přepětí může vzniknout i když je instalován bleskosvod). Svodič obvykle obsahuje i rychlé pojistky, které odpojí nadměrný proud s tím spojený. Po bouřce je proto třeba stav svodičů a pojistek zkontrolovat.

Karel Murtinger, energetický poradce

Foto archiv/Karel Murtinger

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *