Výroba bioplynu pomáhá zemědělské prvovýrobě

Bioplynová stanice Závidkovice nedaleko Havlíčkova Brodu stojí vedle areálu firmy Provem, a. s. , a není to náhoda: Společnost Provem totiž provozuje velkovýkrmu a porodnu prasat, což přináší značnou produkci kejdy a problém s jejím skladováním. Bioplynová stanice kejdu odebírá a používá jako vstupní surovinu do fermentoru.

Bioplynovou stanici Závidkovice postavila „na zelené louce“ společnost Energy produkt plus, s. r. o. (dříve Renergy, s. r. o.) . Spolupráce s dodavatelem prasečí kejdy, firmou Provem, probíhá na podkladě dlouhodobé smlouvy. Projekt nicméně přináší prospěch i zemědělské prvovýrobě. S provozem BPS Závidkovice je přímo propojena společnost Agroprodukt plus, a.s. se sídlem ve Světlé nad Sázavou, která zabezpečuje výrobu dalších surovin.

Velkovýkrmna a porodna prasat dodává do bioplynové stanice kejdu a zpětně odebírá část vyrobeného tepla k vytápění výrobního areálu. Díky tomu nemusí řešit skladování kejdy a ročně ušetří více než milion korun za vytápění (dříve topili propan butanem). Podle vyjádření zástupců Provemu by chov prasat bez „sousední“ bioplynové stanice v současné situaci snad ani nemohli udržet.

Společnost Energy produkt plus jako provozovatel stanice v ní ale zpracovává i další suroviny. Jsou to především produkty z asi 400 ha zemědělské půdy, kterou obhospodařuje partnerská firma Agroprodukt plus, dále hovězí hnůj z vlastní živočišné výroby, ale i suroviny nakupované od jiných podniků – siláž, senáž, odpadní brambory, nekvalitní obilí a podobně.

Vystupující bioplynová kejda (fugát) je stabilizovaná a slouží jako výborné hnojivo. Zemědělská společnost tak mohla omezit nákup průmyslových hnojiv a aplikaci kejdy nabízí i jiným zemědělcům. Pro lepší využití tepla z kogenerační stanice se připravuje instalace sušárny štěpků pro nábytkářský průmysl. Energetický cyklus je tím uzavřen.

Podle slov ředitele a jednatele společnosti Energy produkt plus Radima Hrůzy si díky příjmům z bioplynové stanice mohou dovolit platit vyšší nájmy za zemědělskou půdu, investovat do vlastní půdy i do moderní techniky a dále tak rozvíjet zemědělskou prvovýrobu.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor Ing. Jiří Trnavský (podle podkladů Energy produkt plus s. r. o., www.renergy.cz)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *