Vláda vyzvala ke zvýšení výroby bioplynu

Předseda vlády Petr Fiala ve svém nedávném mimořádném projevu zmínil i potřebu zvýšení produkce a širšího využití bioplynu. Apel zazněl hlavně v souvislosti s odstraněním závislosti na fosilních zdrojích z Ruska, ale bioenergetika se i tak po letech určité stagnace opět dostává do popředí zájmu politiků – a zcela právem. Bioplyn, biometan a syntetický „zelený“ plyn (syngas) mohou podle analýz pomoci nahradit až 40 % naší současné spotřeby zemního plynu.

 V náhradě zemního plynu bude hrát hlavní roli výstavba nových bioplynových stanic a modernizace těch stávajících. V Česku je bioplyn nyní produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh, které představují 8 % z české spotřeby zemního plynu. To je čtvrtý nejvyšší podíl v EU a současně tvoří 6,8 % celkové produkce bioplynu v EU.

Podle analýzy CZ Biom, největšího oborového sdružení v bioenergetice, můžeme při plánovaném rozvoji produkce do roku 2030 biometanem z domácí výroby nahradit až 20 % a spolu se syngasem (metan vyrobený za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) až 40 % současné spotřeby zemního plynu. „Potenciál v ČR je dobrý a můžeme z něj hodně získat. Nechceme-li promarnit šanci, kterou v biometanu máme, musíme rychle začít budovat nové výrobny biometanu a zároveň modernizovat stávající bioplynové stanice,“ komentuje situaci Jan Habart, předseda CZ Biom.

Bioplynové stanice jsou variabilní zdroj energie, a to jak na straně vstupní biomasy, tak na straně výstupů. Přes léto mohou vyrábět více biometanu a pomáhat plnit zásobníky zemního plynu. V zimním období naopak mohou vyrábět více elektřiny a tepla pro potřeby okolí a také pro podporu sítě, která bude trpět sníženou výrobou z fotovoltaických zdrojů. Výrobu energie lze pozastavit a znovu rychle uvést do provozu, nebo je možné zdroj udržet v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kromě energie ale BPS produkují na výstupu také digestát, což je organická hmota vhodná jak pro výživu rostlin, tak zejména zvýšení kvality zemědělské půdy.

Sdružení CZ Biom získalo grantový výzkumný projekt ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i. (VÚMOP) na téma “Optimalizace regionálního využití digestátu jako hnojiva”. V této souvislosti byl v CZ Biom připraven pro provozovatele bioplynových stanic dotazník , který poskytuje přesnější informace o jejich záměrech, přáních a zkušenostech. Z prvotních výsledků se například ukazuje, že 80 % provozovatelů plánuje alespoň částečně produkci biometanu, což je pro budoucnost a potenciál sektoru výroby bioplynu zásadní zjištění. Dotazník lze vyplnit online ZDE. Julie Dajčl, projektová manažerka CZ Biom pro oblast udržitelnosti, provozovatelům BPS předem děkuje za spolupráci.*

(Zdroj: CZ Biom)

Foto archiv/CZ Biom

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *