Moderátor:
Oldřich Přibík

Současná situace v našich lesích