Moderátor:
Ing. Jarmila Šťastná

Oběhové hospodářství

Doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D.