Větrná energetika je pilířem dekarbonizace

Sdružení WindEurope se sídlem v Bruselu, dříve Evropské sdružení pro větrnou energii (EWEA), podporuje využívání větrné energie (nejen) v celé Evropě. Má přes 600 členů ve více než 50 zemích. Patří k nim zejména globální výrobci větrných parků, ale i menší regionální společnosti, dodavatelé komponent, výzkumné ústavy, výrobci a distributoři elektřiny, finanční a pojišťovací společnosti a další. Sdružuje i národní asociace větrné energetiky, včetně České společnosti pro větnou energii (člena Komory obnovitelných zdrojů).

Výtah z článku, který vyšel v časopisu Energie 21 č. 6/2019.

Sdružení WindEurope propaguje větrnou energii v Evropě i v celém světě, koordinuje mezinárodní politiku, komunikaci, výzkum a analýzy. Poskytuje také různé služby, které podporují požadavky a potřeby členů za účelem dalšího rozvoje, nabízejí příležitosti k vytváření sítí a ke vzdělávání v tomto odvětví. Pro širší veřejnost slouží informační kampaně, zaměřené na zvyšování povědomí o výhodách větru a posílení jeho společenské přijatelnosti. V neposlední řadě WindEurope organizuje řadu mezinárodních konferencí, výstav, seminářů a workshopů. Podporuje tím výměnu mezinárodních zkušeností v oblasti politiky, financí a technického rozvoje a ideální fórum, na kterém lze představit nejnovější technologie.

Na svých webových stránkách se sdružení WindEurope věnuje nejen aktuálnímu dění v oboru ve všech souvislostech, ale soustavně připomíná význam větrné energetiky pro Evropu a její úlohu v globálním ekonomickém a environmentální systému. Tyto informace mohou přispět ke zlepšení vnímání větrných elektráren i v České republice.

Evropští občané i evropské podniky chtějí spolehlivou, dostupnou a čistou energii a stabilní zásoby takové energie. Chtěli by, aby jejich energie byla co nejzelenější a co nejkvalitnější z místních zdrojů. Ale nechtějí za to platit příliš mnoho. Osvícené evropské vlády chtějí svým občanům a podnikům k dosažení těchto cílů pomoci. V prvé řadě vytvářejí podmínky pro větší konkurenceschopnost celého hospodářství – podporují investice, zlepšují obchodní bilanci a zajišťují dlouhodobou udržitelnost ekonomiky.

Větrná energie k tomu může významně přispět. Vítr na pevnině je již nyní nejlevnější formou nové výroby energie. Pobřežní vítr není pozadu: jeho náklady klesly za posledních několik let o více než padesát procent. A jakmile jsou větrné farmy postaveny, poskytují energii s téměř nulovými náklady a pomáhají minimalizovat účty za elektřinu. Vítr je také stále stabilnější formou dodávky elektřiny. Nové farmy na pevnině nyní pracují s využitím až 35 % a farmy na moři v průměru téměř 50 procent. Vítr nyní v průměru zajišťuje v EU asi 14 % spotřeby elektřiny. V některých zemích je to i mnohem více: Dánsku 41 %; Irsku 28 %; Portugalsku 24 %; Německu 21 %; Španělsko 19 %.

Evropa se však zavázala do roku 2050 postupně dekarbonizovat zejména dopravu, vytápění a průmysl. Modely ukazují, že aby dosáhla výsledku kompatibilního s Pařížskou klimatickou dohodou, bude třeba zvýšit elektrifikaci primární energie z dnešních 24 na 60 procent. Klíčovým dodavatelem elektřiny bude větrná energetika.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpokládá, že větrné elektrárny budou hlavním evropským dodavatelem elektřiny již od roku 2027. A podle Evropské komise by do roku 2050 mohla zajistit více než polovinu evropské poptávky. Předpokladem je však (a) pokrok v elektrifikaci průmyslu, budov a dopravy, (b) provádění správné politika, (c) další transformaci energetického systému a (d) vývoj technologií. Potřebné budou také investice do obnovy a prodloužení životnosti stávajících větrných farem (asi polovina větrných elektráren v Evropě dosáhne konce provozní životnosti do roku 2030).

Pokud budou všechny tyto kroky dobře naplánovány i postupně realizovány (a zatím není důvod o tom pochybovat), vítr se stane základním kamenem účinného, ​​dekarbonizovaného a odolného evropského i světového energetického systému, který stanoví cestu pro globální energetický přechod podle přání a představ evropských občanů a podniků.*

Pavel Grozman (Zdroj: WindEurope)

Obrázky:

Vítr na pevnině se stal nejlevnějším obnovitelným zdrojem. Foto archiv/WindEurope

Jedním z předpokladů úspěšné dekarbonizace je vývoj technologií. Foto archiv/WindEurope

Velké farmy vyrábějí elektřinu s téměř nulovými provozními náklady. Foto archiv/ Constantinealexander.net

Větrné elektrárny budou základní součástí ​​budoucí evropské energetiky. Foto archiv/ WindEurope

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *