Umělá inteligence u větrných elektráren

Energetický sektor se v posledním desetiletí globálně i lokálně výrazně změnil. Již se neomezuje pouze na výrobu, přenos a distribuci. Zejména elektřina je stále více propojena s dopravou a budovami a v síti je stále více nestabilních obnovitelných zdrojů. To vyvolává tlak na účinné řízení energetických systémů. Stále větší uplatnění zde bude mít  umělá inteligence a týká se to samozřejmě i větrných elektráren.

Výtah z článku, který vyjde v časopise Energie 21 č. 4/2022.

Pro efektivní využití obnovitelných zdrojů zejména pro výrobu elektřiny je stále důležitější její správné plánování podle různých podmínek. Plánování výroby je důležité i pro udržení požadovaných parametrů provozu a údržby technických zařízení s podporou Umělá inteligence (AI) se ukázala jako klíčový faktor, který nabízí řadu výhod od účinné integrace přerušované dodávky větrné elektřiny do sítě, přes umožnění automatizace různých stavebních a O&M činností, až po lepší správu rozvodné sítě.

Nedávno vyšlá tzv. bílá kniha Světového ekonomického fóra s názvem „Využití umělé inteligence k urychlení transformace energetiky“, vypracovaná ve spolupráci s Bloomberg NEF a Deutsche Energie-Agentur (DENA), pojednává o potřebě a aplikacích AI v transformaci energetiky a poskytuje doporučení pro budoucnost. Podle bílé knihy lze nejslibnější aplikace umělé inteligence v moderní energetice rozdělit do čtyř oblastí:

– výroba energie z obnovitelných zdrojů a prognóza poptávky,

– provoz a optimalizace energetické sítě,

– řízení poptávky po energii a distribuovaných zdrojích,

– získávání a inovace materiálů pro energetiku.

V bíle knize se k popisu aplikací používá řada vstupních dat. Z hlediska větrné energetiky by to mohla být zejména data z těchto oblastí:

– Údaje o trhu, komoditách a počasí: Tyto datové řady jsou často shromažďovány v pravidelných časových intervalech prostřednictvím různých zdrojů, aby se identifikovaly vzory nebo výsledky. Ve větrných elektrárnách mohou být údaje o elektřině a počasí užitečné pro projektové operace.

– Obrázky a videa: Obrázky a videa se používají a pozorují k předvídání nesrovnalostí nebo výsledků. Snímky lze použít pro kontrolu a predikci poruch větrných turbín.

– Údaje o zařízení a senzorech: Data ze senzorů ze zařízení s pokročilými komunikačními technikami mohou umožnit přesné monitorování větrných turbín v reálném čase a pomoci zlepšit výkon energie a zabránit nákladným opravám.*

Radek Sýkora (Zdroj: RW)

Obrázky:

Umělá inteligence rychleji najde lokalitu vhodnou pro umístění konkrétní elektrárny. Foto archiv/LeafScore

Sofistikované systémy se již podílejí na monitorování provozu a plánování technické údržby. Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *