Archiv pro štítek: Nízkoenergetické stavby

Filtr

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Znižovanie spotreby elektrickej energie je súčasným spoločenským trendom. Na Slovensku existuje mnoho prevádzok, verejných budov a domácností, kde sa energiou plytvá. V príspevku na vybranom priemyselnom podniku ukazujeme, ako identifikovať miesta s nadbytočnou spotrebou energie a navrhnúť príslušné opatrenia. ...

Kategorie: Hospodaření

Úspory energie ve veřejných budovách

Energeticky náročné a provozně náročné budovy měst a obcí mohou být úspornější. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z operačního programu Životní prostředí v tomto programovém období poslední dvě miliardy korun, které pomohou samosprávám zmodernizovat objekty škol, nemocnic, úřadů, domovů pro seniory či kulturních a sportovních center. MŽP podpoří i výstavbu nových...

Kategorie: Hospodaření

Nejstarší chytrá budova stojí v České Lípě

Kulturní dům v České Lípě je první vyprojektovaná (1975–1981), postavená (1984–1990) a také nejdéle provozovaná (29 let) inteligentní budova na území Československa. Vzduchotechnický systém hlavních prostor domu je provozně propojen se solární fasádou (asi 800 m2) a zemním výměníkem tepla pod budovou (asi 1600 m2). ...

Kategorie: Hospodaření

Úsporný venkovský domek za nízkou cenu

V rámci dnů Pasivní domy 2019 jsme navštívili malý úhledný dům manželů Jiravových na Berounsku. „Naším snem bylo postavit si domek na penzi s optimálními pořizovacími náklady, nízkými provozními náklady, bez jediného schodu a ve zdravém prostředí,“ znělo jejich motto. Svoje představy „zhmotnili“ na vlastním pozemku nad vesnicí Hudlice, odkud...

Kategorie: Hospodaření

Dům energeticky aktivní a přitom elegantní

První energeticky aktivní bytový dům v Evropě (a zřejmě i na světě) byl dokončen před dvěma lety v centru Frankfurtu nad Mohanem v Německu. I po dvou letech běžného provozu stále udivuje efektivitou i elegancí. Přitom výchozí podmínky vypadaly neslučitelně s ambiciózními cíli projektu: budova měla vyrobit více energie, než...

Kategorie: Hospodaření

Poznatky z provozu administrativní budovy

Nové administrativní centrum Fenix Trading v Jeseníku je v provozu teprve od června 2016 a na první výsledky měření jeho reálného provozu si ještě budeme muset počkat, přesto již první měsíce přinesly investorovi, společnosti Fenix Trading, zajímavé poznatky. ...

Kategorie: Hospodaření

Elektřina z fasády má budoucnost

Fasádní fotovoltaické systémy ani ve vyspělých zemích zatím nejsou úplně běžné. Ze solitérních projektů v oblasti rezidenčních i kancelářských budov se ale brzy stane celosvětový trend. Solární panely integrované do domovních fasád umožní, aby si budovy vyráběly elektřinu samy. A jaké jsou vývojové trendy?

Kategorie: Hospodaření, Sluneční energie

Domov ze slámy úsporný, bezpečný a ekologický

Slaměný dům stále může u mnoha lidí vyvolat spíše představu stohu nebo stavby, která musí brzy shořet nebo shnít. Bydlení ve víkendovém nebo i rodinném domě ze slámy je ale bezpečné, příjemné a energeticky úsporné. Stavba je poměrně jednoduchá a v případě rekonstrukce lze stavební materiál znovu použít v...

Kategorie: Biomasa, Hospodaření

Komplex je zásobován teplem z OZE

Článek popisuje soustavu centralizovaného zásobování teplem, realizovanou v rámci rezidenčního komplexu Vallda Heberg ve Švédsku. S ohledem na nízkoenergetický standard budov bylo zvoleno netradiční řešení dodávky tepla pro přípravu teplé vody a vytápění teplou vodou.

Kategorie: Hospodaření

Certifikace pasivního bytového domu

Energeticky úsporné domy zaznamenávají významný nárůst obliby především v oblasti individuální výstavby rodinných domů. Klíčovou roli zde hraje stavebník, který je zároveň konečným uživatelem objektu. Může tak zasahovat do celého procesu návrhu a výstavby objektu a sám si určit efektivní míru vícenákladů vynaložených na vyšší energetický standard. Zároveň bude po...

Kategorie: Hospodaření