Archiv pro štítek: Dotace

Filtr

Nové poukážky na slnečné kolektory

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) oznámila, že uvoľní ešte v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Na poukážky na slnečné kolektory vyčlenila dodatočnú sumu 1,5 mil. eur a tieto žiadosti bude možné registrovať na stránke www.zelenadomacnostiam.sk od pondelka 6. septembra 2021, od 15 hod....

Kategorie: Sluneční energie

Podpora čisté energie příští rok vzroste

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenové rozhodnutí, kterým stanoví podporu pro podporované zdroje energie pro příští rok. Zároveň ERÚ poprvé od roku 2013 vydal nové cenové rozhodnutí pro oblast teplárenství. Parametry stanovené těmito rozhodnutími budou účinné od 1. ledna 2021.

Kategorie: Hospodaření

Jak urychlit výplatu dotace na instalaci

Prodlení při výplatě podpory na instalaci domácí solární elektrárny může mnoha rodinám zvláště nyní zkomplikovat finanční situaci. Solární asociace přináší informace, jak při administraci dotace aktuálně postupovat a tip, jak proplacení podpory uspíšit až o 30 dní.

Kategorie: Sluneční energie

Solární asociace kritizuje vyjádření ministra

Podle zástupců Solární asociace míří výroky ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka po nedávném jednání s prezidentem v Lánech o možném snížení podpory obnovitelným zdrojům hlavně na jediný cíl – solární elektrárny. Stále ještě probíhající tzv. kontroly překompenzace OZE by měly mít, podle názoru MPO, jednoznačný výsledek: „překompenzované“ jsou především...

Kategorie: Sluneční energie

Zájem o kotlíkové dotace je mimořádný

Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu třetí vlny kotlíkových dotací. Zájem o dotace dalece převýšil tři miliardy korun vyhrazených na kotlíkové dotace pro letošní rok z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů...

Kategorie: Legislativa

Podpora uhelných regionů při transformaci

Potřeby evropských uhelných regionů související s transformací energetiky EU byly na prvním místě programu jednání na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), která se konala dne 9. července v Bruselu. Členové komise požadují přezkum pravidel pro poskytování státní podpory a dodatečné finanční prostředky pro dotčené regiony...

Kategorie: Legislativa

Důsledky rozhodnutí o státní podpoře

Na základě rozhodnutí Evropské komise, které obsahovalo konstatování, že Česká republika nemá zaveden mechanismus kontroly možné kumulace státní podpory, se ČR zavázala zavést přezkumný systém. Na počátku tohoto roku Ministerstvo průmyslu a obchodu započalo s rozesíláním dotazníků vlastníkům fotovoltaických elektráren, aby zjistilo jejich příjmy a výši státní podpory.

Kategorie: Legislativa

Podpora provozovatelů stacionárních zdrojů

Množství povinností, které zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů, se postupně zvyšuje, stejně jako možnosti jejich kontrol i sankcí za jejich nedodržení. Mezi tyto povinnosti patří i výměna nevyhovujících spalovacích stacionárních zdrojů. Ačkoli účinnost ustanovení ukládajícího tuto povinnost je odložena do roku 2022, stále není dostatečně zajištěno,...

Kategorie: Legislativa

Účinnější podpora zlepší využití tepla

Evropa kráčí k bezuhlíkové energetice. Zásoby fosilních paliv jsou omezené a rychle vyčerpatelné. Záleží tedy na nás, zda umožníme a také aktivně přispějeme k transformaci současné energetiky. Efektivnější musí být například i využití tepla z biomasy, čemuž by pomohl lepší systém podpory.

Kategorie: Bioplyn

Miliardy na zlepšení životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí avizuje v tomto roce miliardové investice do zlepšení životního prostředí. Ještě do konce roku 2016 také bylo dočerpáno18 miliard korun z operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Úspěch zažívá také OPŽP 2014+, kde jsou již vyhlášeny výzvy, které svým objemem pokryjí 55 % vyhrazených peněz v celém programu....

Kategorie: Energetika