Stanice v Týnci je spolehlivá a efektivní

Koncem srpna byla v areálu Agrofarmy Týnec u Dobrovic na okrese Mladá Boleslav slavnostně otevřena bioplynová stanice. V plném provozu je však již od letošního dubna. A je třeba říci, že očekávání Martina Vernera, majitele Agrofarmy, nezklamala. Přesněji – nezklamala především technologie, kterou si vybral.

Agrogarma Týnec, s. r. o., je typický rodinný podnik, který vznikl….. Hospodaří na výměře asi xxx hektarů a zaměřuje se na výrobu xxx. Soukromý zemědělec Martin Verner si bioplynovou stanici postavil ze stejných důvodů, jako jiní: umožní mu diverzifikovat výrobu, zpracovat část vyrobené produkce a prodat elektřinu a případně i teplo za výhodnou cenu.

Společnost MT-Energie je předním dodavatelem zařízení pro výrobu bioplynu, včetně jeho úpravy pro vtláčení do distribučních sítí zemního plynu. Díky znalostem, získaným během mnoha let působení na globálním trhu, nabízí klientům systémy dlouhodobě hospodárné a vysoce účinné. Nabídka zahrnuje jak vývoj a realizaci projektů, tak i technické a biologické poradenství při jejich provozování. V Česku je mateřská německá společnost  zastoupena firmou MT-Energie Česká republika.

 

Vybraná technologie

Výroba bioplynu technologií MT-Energie je založena na jednostupňovém nebo dvoustupňovém systému mezofilního rozkladu. V jednostupňovém zařízení prochází substrát jen jednou kvasnou nádrží, ve dvoustupňovém zařízení prochází přes kvasnou nádrž a dokvašovací nádrž.

Pro stanice, kde převažující vstupní surovinou je kukuřičná siláž, travní senáž, případně objemné odpadní suroviny ze zpracování rostlinných produktů, je použit kontinuální dvoustupňový proces. A to je i případ BPS v Týnci.

Ve dvoustupňovém systému se biomasa zdrží delší dobu díky integrované dokvašovací nádrži, v níž jsou stejné podmínky, jako v hlavní kvasné nádrži. Tím se zajistí, že ze vstupních materiálů je vyroben maximální objem plynu: téměř 20 % možného výnosu je totiž generováno až v průběhu druhé fáze.

Kromě toho tento systém optimalizuje biologickou stabilitu celého zařízení. Když jsou například do hlavního fermentoru vloženy méně vhodné substráty a zvýší se tvorba kyselin, rovnováhu lze obnovit recirkulací materiálu z dokvašovací nádrže.

 

Průběh výstavby

První kontakty mezi Agrofarmou Týnec a potenciálním dodavatelem proběhly v dubnu 2009. Pro MT-Energie ČR byl výzvou i požadavek na uplatnění tehdy v Čechách málo obvyklé vstupní suroviny – cukrovarnických řízků ve větším objemu. Zemědělce Martina Vernera nakonec přesvědčily především výborné reference od jiných českých provozovatelů bioplynek s technologií MT-Energie, které neváhal osobně navštívit.

Přes počáteční problémy s financováním, vyvolané změnou dotační politiky a právě použitím netradičního substrátu (cukrovarnických řízků), se podařilo přesvědčit financující Českou spořitelnu o dlouhodobé ekonomické efektivitě provozu budoucí BPS, a to i zásluhou následné technické a biologické podpory ze strany dodavatele.

Výstavba probíhala od září 2010 do dubna 2011 bez větších obtíží, a to navzdory složitým podmínkám: Stavělo se na omezené ploše, v prudkém svahu a za tehdy velmi tuhé zimi Kogenerační jednotka s motorem Jenbacher pak za necelých sedm týdnů dosáhla až 98 procent z instalovaného výkonu 889 kW. A tato vysoká průměrná účinnost se od té doby prakticky nemění.

K úspěchu přispěla i dobrá spolupráce s Martinem Vernerem a jeho týmem. Cílem všch totiž bylo postavit kvalitní BPS v co nejkratším termínu a při dodržení smluvní ceny.

 

Konkurenční výhody

Jaké jsou hlavní přednosti bioplynových stanic s technologií MT Energie? Podle jednatele společnosti, Ing.Thomase Mauersbergera, je to především dlouhodobá efektivita, vyvolaná nízkými náklady na provoz, údržbu a opravy a v praxi prověřená stovkami instalací. Komponenty jsou spolehlivé, s dlouhou životností a případné opravy jsou provedeny rychle, takže neohrožují biologický proces.

K efektivitě přispívá i technická a biologická následná podpora dodavatelem, opřená o praktické zkušenosti i vlastní výzkum. MT-Energie stále inovuje některé stávající komponenty a vyvíjí nové. Motivem je dosažení ještě nižší vlastní spotřeby elektřiny a ještě větší spolehlivosti a životnosti zařízení. Výsledkem technického vývoje jsou například fóliové kryty nosného vzduchu pro plynotěsně uzavření nádrží, spolehlivá robustní míchadla substrátu s možností hydraulické nastavení výšky, výkonná mechanizace pro navážení substrátů nebo systém aktivního řízení průtoku plynu.

Biologický výzkum je jednoduše převeden do praxe a v Evropě je dokonce využíván i provozovateli stanic od jiných dodavatelů. MT-Energie má významné postavení i ve výzkumu a realizacích technologií čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu a následného vláčení do rozvodů.

Pdle Thomase Mauersbergera je další předností firmy vysoce individuální přístup ke každému projektu a to, že dokáže navrhnout technologie i pro méně obvyklé substráty, jako například cukrovarnické řízky v BPS Týnec. V neposlední řadě to je i poměrně krátká doba výstavby stanic a rychlé uvedení do plného výkonu.

 

Podmínky s výhradou

Během otevření BPS Týnec zhodnotil Thomas Mauersberger i současní podmínky pro další výstavbu BPS v České republice. Označil je sice za přijatelné, ale zmínil i výhrady.

Obává se, že legislativní změny v roce 2011, zejména zavedení licence pro výstavbu BPS nad 100 kW a nový zákon o podpoře energetických zdrojů,  povedou k omezení rozvoje OZE a obzvlášť BPS. Investoři totiž ztrácejí plánovací jistotu. Pozvánkou pro investory nejsou ani náhlé změny v legislativě s dopadem na projekty již v realizaci.

Bioplynová stanice  jako zdroj se stabilní výrobou přitom není pro distribuční sítě ani cenový vývoj žádnou hrozbu. Pokud by se dosud nevyužitý potenciál BPS v ČR ve výši 300 MW až 450 MW realizoval postupně během osmi let, pak zvýšení instalovaného výkonu by se pohybovalo mezi 37 a 56 MW za rok. Nelze tedy argumentovat, že BPS budou mít podobný skokový vliv na cenu elektřiny, jak to bylo v případě fotovoltaiky.

 

Očekávaný vývoj

Thomas Mauersberger je nicméně mírným optimistou. V dalším období očekává více projektů s větším podílem substrátů z vedlejších zemědělských produktů (hnůj, kejda, cukrovarnické řízky, kuřecí trus, apod.) a projektů s vyšším podílem travní senáže. A také stavby menších stanice s výkonem do 200 kW, kde půjde hlavně o likvidaci nevyužitelných zbytků ze zemědělské činnosti.

Na ekonomiku provozu BPS bude mít velký vliv využití tepla (v lokálních sítích, ale také integrací do centrálního zásobování teplem). S tím má MT-Energie velké zkušenosti i v České republice. Cílem je rovněž uplatnění energie z bioplynu ve zpracovatelském průmyslu, například v potravinářství.

Očekává se větší využití čistého biometanu pro plynárenství. Pokud zde budou vytvořeny dostatečné legislativní jistoty, dojde pravděpodobně ke spojení investičních prostředků zemědělců (dodají BPS) a investorů z energetiky a finanční sféry (dodají zařízení na úpravu bioplynu). MT-Energie se může uplatnit i v této oblasti, neboť již má zkušeností z výstavby a provozování asi patnácti stanic na produkci biometanu v Německu.

 

Připravil Jiří Trnavský

Celý článek je uveřejněn v čísle 6/11 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *