Solární elektrárny v Česku jsou ohroženy?

Vláda v dubnu schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Kromě jiného přináší úpravu pravidel kontroly tzv. překompenzace obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu mezi lety 2006–2015. U fotovoltaických elektráren vláda ještě na poslední chvíli navrhla snížení vnitřního výnosového procenta (IRR), klíčového parametru kontroly překompenzace. To vyvolalo u provozovatelů velký nesouhlas.

 Výtah z rozhovoru, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2020.

Vláda v návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích snížila pro účely kontrol přiměřenosti dotací vnitřní výnosové procento (IPR) u fotovoltaických elektráren s původních 8,4 na 6,3 procenta. To se provozovatelům nelíbí a zvažují kroky na svoji obranu. Nejúčinnější může být v rámci oborových sdružení a jedním z nich je Česká fotovoltaická asociace. Výkonný ředitel Petr Maule nám odpověděl na několik otázek a přiblížil činnost asociace v současném období.

Návrh vlády snížit vnitřní výnosové procento pouze u fotovoltaických zdrojů vyvolal mezi provozovateli dotčených elektráren zásadní nesouhlas. Jak vlastně plán na dodatečnou kontrolu přiměřenosti dotací historicky vznikal?

Návrh na dodatečné posuzování výše dotací připravovala již bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková se svým týmem. Programově se začaly přezkoumávat licence na výrobu elektřiny u solárních elektráren a probíhaly i předem připravené kontroly Státní energetickou inspekcí. Cílem bylo snížit celkový státní příspěvek u všech výroben z obnovitelných zdrojů energie, zejména však u fotovoltaiky.

V roce 2010 stát radikálně zasáhl do provozních podpor fotovoltaických elektráren formou srážkové daně 26 % a 28 % a zrušil tzv. daňové prázdniny pro investory. Souběžně se rozjela informační kampaň nepříznivá zejména k solární energetice, a to vše za podpory poslanecké sněmovny. Tlak na majitele fotovoltaických elektráren pak pokračoval, když jim byla na popud Svazu měst a obcí – opět retroaktivně – uložena povinnost hradit tzv. recyklační poplatek. Ekonomika provozoven byla výrazně a zasažena a mnozí investoři svoje elektrárny prodávali, protože záruky právního státu již neplatily.

Kterých elektráren se případná změna v hodnocení překompenzace dotkne nejvíce? A může naopak někomu prospět?

Jednou z oblastí nejvíce ohrožených jsou rodinné podniky. Svým složením, kapitálovým vybavením, poctivostí, pracovitostí a rodinným zázemím jsou vysoce efektivní. Pokud jsou totiž zaměstnáváni rodinní příslušníci, což lze u rodinných podniků předpokládat, rozhodujícím je sledování zisku především snižováním nákladů. Většina těchto uskupení pracuje bez nároku na mzdu, nebo jen v minimální výši,

Velké procentní snížení výkupních cen hrozí u výroben, jejichž majitelé využili současně s provozní dotací i možnosti investiční dotace na postavení výrobny. V omezené míře se to týká i fotovoltaiky ve vlastnictví měst a obcí, nebo zemědělských podniků a korporací. Provozovatelům biomasových a bioplynových elektráren však tato změna může být nepřímo i prospěšná. V absolutních číslech jsou totiž v Česku po fotovoltaice druhým největším příjemcem dotací, ale ziskovost mají zpravidla mnohem větší – většinou mezi 12,5–16 procenty. Tyto společnosti však zůstávají i v návrhu novely zákona „odměněny“ původní sazbou IRR ve výši 10,6 procenta.

Můžete blíže představit Českou fotovoltaickou asociaci? Jak se vyrovnáváte se současnou krizovou situací?

Počtem členů jsme v oboru největším i nejstarším profesním sdružením – právě nyní slavíme 11. narozeniny. Kromě výukových a vzdělávacích aktivit v oblasti fotovoltaiky a elektromobility se zabýváme publikační a vědecko-výzkumnou činností v celém oboru moderní energetiky, pořádáme konference a poskytujeme poradenství odborné i široké veřejnosti.

S využitím evropských i národních dotačních programů ČFA zajišťuje financování programu Fotovoltaický expert, který je vědomostní základnou pro získání potřebných odborných znalostí, pro profesi projektanta FVS, elektromontéra či revizního technika. Závěr každého vzdělávacího modulu patří simulačním a návrhovým postupům za použití softwaru PV*SOL, jehož výrobce Valentin software GmbH na území ČR a SR zastupujeme.

Na počátku koronavirové krize jsme byli, podobně jako všichni, situací zaskočeni. Ale již počátkem dubna jsme začali prostřednictvím audio a video přenosu provozovat poradenské středisko EKIS. V závěru dubna jsme, společně s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje, připravili kurz Elektromontér fotovoltaických systémů, který se uskutečnil v polovině května. Období března a dubna jsme využili i na přípravu nového kurzu Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, jehož premiéra proběhne letos na podzim. Podrobnosti o všech programech jsou na našich webových stránkách.*

Připravil Jiří Trnavský

Obrázky:

Petr Maule, výkonný ředitel ČFA. Foto archiv/ČFA

Změna legislativy může ohrozit i solární zdroje ve vlastnictví měst a obcí. Foto archiv/Město Litoměřice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *