Sociální rozměr klimatických politik

Podle informace ekologické organizace Hnutí DUHA poslaly největší bruselské environmentální a sociální organizace otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi před zahájením českého předsednictví v Radě EU. V něm premiérovi navrhují, aby naším hlavním bylo prosazování silných sociálních rozměrů všech klimatických politik.

Mezi hlavní body a návrhy otevřeného dopisu (http://s.hnutiduha.cz/priority) patří doporučení:

– Sociální klimatický fond může hrát klíčovou roli v redistribuci nákladů na energetickou transformaci – pokud jej urychlíme oddělením od startu EU ETS II a navýšíme jeho alokaci.

– Možné zdroje: zkoumejme progresivní uhlíkovou daň, zdanění nadměrných zisků energetických firem a přestaňme přidělovat bezplatné povolenky průmyslu.

– Čisté zdroje a úspory nemohou být luxusním zbožím – musí být dostupné bez vstupní investice a s podporou energetického poradenství navázaného na sociální a technickou pomoc pro ohrožené domácnosti.

– Kombinace rychlého rozvoje OZE a ochrany přírody je naší nejlepší šancí k dosažení klimatické neutrality. Cestou k němu je odstranění byrokracie, ne oslabení environmentální legislativy.

– Navrhujeme proto vymezení “go to” zón pro masivní rozvoj OZE, dále sekundárních zón po vyčerpání prioritních a také no-go zón jako jsou oblasti Natura 2000 či další chráněné oblasti.

– V příštím desetiletí potřebujeme masivní obnovu ekosystémů. Český vedení v hledání shody na cílech Nature Restoration Regulation bude zásadní.

– Tlaky agrolobby, zneužívající válku na Ukrajině k prosazení další zemědělské produkce, není racionální – jsou to klimatické výkyvy, ztráta opylovačů a degradace půdy, co omezuje produkci. Proto potřebujeme závazný cíl 80 % snížení pesticidů a kvalitní data o jejich užívání.

– Těžba a zpracování materiálů, paliv a potravin tvoří asi polovinu celkových skleníkových emisí a jsou odpovědné za více než 90 % ztráty biodiverzity a nedostatku čisté vody. EU proto potřebuje zavést závazný cíl snížení materiální stopy EU a podrobné plány k jeho dosažení.

(Zdroj: Hnutí DUHA)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *