Sněmovna schválila úsporný tarif

Poslanecká sněmovna schválila na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu novelu energetického zákona, která zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií. Konkrétní parametry tarifu stanoví vláda. Předběžně se vláda zavázala poskytnout na tuto pomoc až 27 miliard, s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje to může přinést domácnostem příspěvek až 16 tisíc korun.

„Úsporný tarif, který dnes schválila poslanecká sněmovna, nám dá možnost pružně reagovat na vývoj situace a podle něj pomoc domácnostem navyšovat. Vláda navíc díky tomuto nástroji získá možnost naprosto flexibilně rozhodnout, jak domácnostem s energiemi pomůže, a na základě svého nařízení jim přispět takovou částkou, jakou uzná za vhodnou,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Úsporný tarif je takový nákladní vozík. Dá se do něj naložit pomoc a rozvést mezi domácnosti. Pokud sněmovna, senát i prezident tento tarif schválí, rozhodování o tom, jakou konkrétní částku do tohoto vozíku naložíme, a komu a kdy ji konkrétně předáme, bude ale už věcí celé vlády. Ta detaily vládní pomoci rozhodne ve svém nařízení.“

Vláda by měla o detailech pomoci rozhodovat na přelomu července a srpna. „Věřím, že vláda na tuto pomoc poskytne původně domluvených 27 miliard korun. To v kombinaci s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje zajistí domácnostem příspěvek až 16 tisíc,“ říká ministr.

Podle MPO bude vše administrativně jednoduché – nikdo nebude muset o nic žádat, nikdo nebude muset nikam chodit. Stát slevu prostřednictvím OTE a obchodníků převede na odběratele automaticky a ti ji uvidí na svém vyúčtování za energie.

Na příspěvek plynoucí z úsporného tarifu dosáhnou i domácnosti, které mají vytápění nebo společný ohřev vody zajištěn z domovních kotelen na plyn nebo elektřinu. Tento příspěvek bude určen pro subjekty, které mají uzavřeny smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen, to znamená společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, případně jiné subjekty. Tyto subjekty budou pro získání příspěvku z tarifu muset předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou jejich odběrná zařízení připojena, informaci o počtu bytů využívaných k bydlení. Distributor pak předává tento údaj operátorovi trhu a ten obchodníkům. Příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku uživatelé bytů sami zaplatili. Konkrétní výši částky určí nařízení vlády.

Na pomoc domácnostem s vytápěním prostřednictvím domovních kotelen vláda předběžně alokovala 3,6 miliardy korun. „U centrálních tepláren se detaily i způsob pomoci budou odvíjet od dalšího rozhodnutí vlády,“ dodává ministr Síkela. Podle první varianty vláda poskytne až 10 miliard na modernizaci tepláren. Teplárny výměnou za to avizovaly, že tuto pomoc zohlední v konečných cenách pro odběratele. Tento postup však podléhá notifikaci ze strany Evropské komise. Druhá varianta dá možnost pomoc odběratelům tepla z centrálních tepláren přímo prostřednictvím úsporného tarifu, který bude fungovat analogicky jako u domovních kotelen. Finanční příspěvek zohlední do vyúčtování dodávky tepla majitelům domů dodavatelé tepla. Majitelé domu ho posléze promítnou do vyúčtování služeb uživatelům bytů jako mimořádnou zálohu. Tuto možnost zajistí pozměňovací návrh upravující problematiku teplárenství.

Podle sdružení Hnutí DUHA úsporný tarif skutečně trochu pomůže všem domácnostem, vzhledem ke své plošnosti však negarantuje, že nízkopříjmové domácnosti i tak nespadnou do existenčních problémů. Pro ochranu sociálně zranitelných zákazníků je proto nutné k úspornému tarifu buď doplnit ještě další (sociálně cílenou) slevu, nebo výrazně zjednodušit poskytování sociálních dávek tak, aby se včas a hladce dostaly ke všem potřebným.

Ekologická organizace dále upozorňuje, že dotace na zateplování domů a solární panely na střechy jsou stále nepřístupné nízkopříjmovým rodinám, které nemají peníze na předfinancování ani na 50% kofinancování investice. 

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, k tomu říká: “Je dobře, že poslanci a poslankyně vylepšili úsporný tarif, aby se vztahoval i na domácnosti závislé na teplárnách. Úsporný tarif tak v této krizové situaci trochu pomůže všem. Pozitivním rysem je také podpora fixní částkou pro jednotlivé kategorie odběratelů, která motivuje ke snižování spotřeby. Kvůli své plošnosti ovšem úsporný tarif rozhodně není dostatečným řešením pro nejzranitelnější, kteří by potřebovali větší podporu, aby se nedostali do existenčních potíží. To vláda musí napravit, jinak to může mít nedozírné sociální dopady. A měla by také dát i nízkopříjmovým rodinám možnost vymanit se z drahé fosilní závislosti pomocí zateplování domů a instalace solárních panelů na střechy. Kompenzovat náklady na drahé energie nepůjde donekonečna.”  

(Zdroj: MPO a Hnuti DUHA)

Foto archiv/ČRo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *