Role biomasy v čisté energetice poroste

Český klimatický plán počítá s navýšením podílu OZE. V letošním roce mají tvořit obnovitelné zdroje 13 % a za dalších 10 let pak 16,9 % energetického mixu. Evropská unie dlouhodobě pracuje na odklonu od zdrojů, které nejvíce znečišťují životní prostředí. Klíčovou roli v EU v tomto procesu hraje biomasa, stejně jako u nás. Vývojem na trhu s energií z biomasy a dalších OZE se s titulu své činnosti zabývá také investiční skupina Portiva.

Informace z časopisu Energie 21 č. 3 /2020.
Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že v roce 2018 se elektrárny využívající biomasu podíleli z více než 22,5 % na celkové energii získané z obnovitelných zdrojů. „Budoucí vývoj zpracování biomasy může výrazně ovlivnit podpora ze strany státu. Pokud k ní dojde, podíl biomasy na objemu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů pravděpodobně výrazně vzroste,“ odhaduje vývoj Jakub Dalecký, analytik obnovitelných zdrojů energie (OZE) ze společnosti Portiva.
Zpracování biomasy skýtá hned několik výhod. Jednak představuje efektivní využití bioodpadu (například právě pelet) a zdroje energie jsou neustále dostupné, stejně jako technologie pro její spalování. Palivo lze přitom upravovat a využít i v domácnostech. S výrobou elektřiny zároveň vzniká i teplo, které se též prodává. Naopak provozovatel výrobny musí počítat s nižší účinností při výrobě elektřiny či dodatečnými náklady na dopravu a úpravu paliva. Zároveň pro paliva potřebuje skladovací prostory. Mimo to se výroba neobejde bez emisí.
V České republice je největší elektrárnou na biomasu Elektrárna Hodonín, která z biomasy v roce 2018 vyprodukovala více než 296 GWh. Stále vyšší produkci elektrické energie z biomasy mají i Elektrárna Poříčí a Energetické centrum Jindřichův Hradec. Ve světě je pak největší elektrárnou tohoto typu britský Drax, který přechází ze spalování uhlí na biomasu. Ta dnes tvoří zhruba dvě třetiny materiálu, jež se v elektrárně využije.
„Skupina Portiva sleduje vývoj na trhu s energií z obnovitelných zdrojů velmi pozorně. Zvažujeme také investice do této oblasti. Věříme, že udržitelná energie je budoucnost, a proto je rozšíření našeho portfolia tímto směrem logickým krokem,“ říká Pavel Svoreň, výkonný ředitel skupiny. Skupina Portiva vznikla v roce 2018 konsolidací aktivit akcionářů, kteří od roku 1995 podnikali pod hlavičkou společnosti Eldaco. Více na www.portiva.cz.
Red (Zdroj: Portiva)
Foto archiv/ČEZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *