Kategorie:
Bioplyn
Štítky:

Provozní podpora využití tepla z bioplynových stanic

Rozhodnutí vlády a parlamentu o ukončení provozní podpory výroby elektřiny z nových bioplynových stanic nemusí nutně znamenat zastavení investic do dalšího rozvoje trhu s bioplynem v České republice. I nadále totiž stávající, potažmo nové projekty mohou čerpat provozní podporu za předpokladu, že jejich zařízení současně efektivně využívá teplo.

Pravidla čerpání této podpory tzv. vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se od letošního roku mění a tento článek objasňuje jakým způsobem.

Bioplynové stanice, postavené do roku 2013, jsou i nadále provozně podporovány formou minimálních výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů (spalováním bioplynu), stanovovaných v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ.

Nově postavené BPS ale již tuto podporu mít nebudou. Provozovatelé všech BPS jsou však také motivováni k využití tepla z kogenerační jednotky (KGJ). Nejde o podporu přímou, ale poskytnutí tzv. doplňkového zeleného bonusu (k základnímu zelenému bonusu) za výrobu elektřiny v tzv. vysokoúčinné kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET).

Sazby doplňkového zeleného bonusu jsou stanoveny konkrétně a poměrně přehledně. V praxi ale činí určitý problém správné pochopení definice pojmu „vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)“ a vykazování výroby pro účely vyplacení bonusu.

Zdroje splňující výše uvedená kritéria vysokoúčinné KVET jsou povinny před uvedením do provozu požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) o vydání Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné KVET, které je mimo jiné podmínkou pro vyplácení provozní podpory formou zelených bonusů. Vzor žádosti o osvědčení je přílohou č. 3 vyhlášky č. 453/2012 Sb.

Od loňského roku je podpora vyplácena Operátorem trhu s elektřinou (OTE). Proto je nutné v souladu s vyhláškou ERÚ č. 346/2012 Sb., aby u něj výrobci podporovaných zdrojů provedli registraci přes webový bezpečnostní certifikát do centrálního informačního systému CS OTE ČR. Výrobci, kteří uvedli zdroj do provozu až v roce 2013 nebo jejich licence nabyla právní moci až v tomto roce, navíc musí v systému založit svůj nárok na podporu, na jehož základě je jim vystavena smlouva, umožněno zadávat pravidelné výkazy výroby energie a následně čerpat podporu. Pravidelné měsíční výkazy jsou zadávány výhradně přes portál systému CS OTE. Je zde nutné uvádět, kromě informací vztahujících se k základní podpoře výroby elektřiny z bioplynu, jako je množství vyrobené elektrické energie, uplatněné množství užitečného tepla (pro výrobce uvedené do provozu v roce 2012) a účinnosti výroby elektřiny, také informace vztahující se k vysokoúčinné KVET. Mimo jiné se jedná o množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora, stanovené metodikou popsanou výše. Dále provozní hodiny v měsíci, celkové provozní hodiny v režimu vysokoúčinné KVET za celý rok a skutečně dosažená a referenční minimální účinnost KVET, stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb., §4 odst. 2 a 3. Důležitým údajem, který je také nutno evidovat, je proto i spotřeba energie v palivu (tedy bioplynu) a množství užitečného tepla při KVET, přičemž užitečné teplo je nutné prokazatelně doložit již zmíněnými způsoby.

Podrobné pokyny a návody s postupem u jednotlivých kroků jsou k dispozici na webových stránkách OTE, a. s., www.ote-cr.cz. Poradenství v tomto ohledu poskytuje například i společnost SEVEn, o. p. s., www.svn.cz.

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autoři: Ing. Tomáš Voříšek, Ing. Petr Šrutka, SEVEn, o. p. s.

Obrázek: Provozovatelé všech BPS jsou motivováni k využití tepla z kogenerační jednotky. Foto archiv DanPower

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *