Pro bezpečný provoz servisních výtahů

Servisní výtahy větrných elektráren (VTE) jsou specifická zdvihací zařízení, určená k přepravě technické obsluhy. To je důležitá definice, neboť kromě funkčnosti výtahu při servisu elektrárny musí výtah v prvé řadě zajistit bezpečnost osob. K tomu je nezbytné provádět pravidelnou údržbu výtahu a servisní prohlídky podle požadavků výrobce.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2019.

Provozovatelé větrných elektráren by měli vědět, že prohlídky a údržbu servisního výtahu může vykonávat jen jeho výrobce nebo výrobcem proškolený technik s platným oprávněním. Poměrně často se tak ale neděje (nejen v Česku) a důsledky mohou být až fatální.

Legislativní pravidla pro prohlídky a revize servisních výtahů větrných elektráren sice existují, ale jejich znalost je nedostatečná a provozovatelé mnohdy doslova tápou – chtějí mít sice všechno v pořádku, ale přesně neví, co vlastně musí zajistit a kde nebo u koho to mohou zajistit. Každý to pak, i v dobré víře, nějak řeší, ale přitom mnohdy neví, jestli jednajíc správně.

Provozovatelé například často předpokládají, že údržba a servisní prohlídky výtahu jsou automaticky součástí kontraktu a zajišťují je dodavatelé větrné elektrárny. To sice může být pravda, ale také nemusí. V mnoha případech je tato služba z kontraktu vyjmuta a údržbu a servisní prohlídky výtahu si provozovatel VTE musí zajišťovat sám na své náklady.

Také se může stát, že servisní technici výrobce VTE provádějí na zařízení nějaké úkony, které provozovatelé povazují za součást servisní prohlídky. Přitom o servisní prohlídku ve smyslu požadavků a nařízení výrobce výtahu vůbec nejde. Součástí prohlídek jsou sice úkony, které lze dělat přímo na VTE, ale jsou i takové, kdy musí být zařízení odvezeno do servisního střediska.

VTE v ČR používají několik typů servisních výtahů a několik typů výtahových pohonů.

Podcenění pravidelné údržby a hlavně pravidelných servisních prohlídek nařízených výrobcem pohonu a výtahu, může vést k ohrožení bezpečnosti nebo i života pracovníků. Součástí servisních prohlídek je, kromě mnoha dalších úkonů, i dynamický a statický zátěžový test zachycovače pádu. Stejně, jako celou údržbu a opravy, jej může provádět jen vyškolený technik s platným oprávněním. Podle typu zařízení je pak nutné dodržovat výrobce předepsané intervaly kontrol a prohlídek. Všechna zařízení se však musí kontrolovat nejméně 1x za rok.

Zajistit prohlídky je povinností provozovatele. Obrátit by se však měli jen na akreditovanou servisní společnost. Jednou z nich je firma Moravia Spectrum, a. s., která má vyškolené techniky, vybavené servisní pracoviště s testovací zátěžovou stolicí, servisní vozidla a potřebné náhradní díly.

Gro (Zdroj: Moravia Spectrum, a. s.)

Obrázky:

Servisní výtah větrné elektrárny musí v prvé řadě zajistit bezpečnost osob. Foto archiv/KAStrion

Větrné elektrárny v Česku mohou být vybaveny například servisními výtahy SHARK (výrobce Avanti). Foto archiv/Moravia Spectrum

Systém zachycovačepádu BLOCSTOP (výrobce Tractel). Foto archiv/Moravia Spectrum

Údržbu a opravy servisních výtahů mohou provádět jen technici s platným oprávněním. Foto archiv/Moravia Spectrum

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *