Přidaná hodnota pro odpad i bioplyn

Česká společnost Johann Hochreiter s. r. o. působí v oboru bioplynových stanic v České republice již jedenáct let. Od ukončení podpory nových obnovitelných zdrojů a následného utlumení výstavby, ke kterému došlo po roce 2013, zajišťuje pro provozovatele BPS s technologií Hochreiter kompletní servisní činnosti.

Výtah z článku, který vyšel časopisu Energie 21 číslo 2/2021.

Firma dodává také nová zařízení, jimiž doplňuje dosavadní technologické vybavení. Rozšiřuje tím možnosti ve zpracování vstupních surovin i kvalitě výstupů, popřípadě navyšuje kapacitu nebo výkon zařízení i celé BPS. V poslední době rozvíjí společnost své aktivity v oblasti využití biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan.

Maximální spektrum služeb

Firma Johann Hochreiter sídlí v Horšovském Týně u Domažlic, ale s mnoha realizacemi od Jeseníku až po Meclov v západních Čechách pokrývá svou činností prakticky celé území ČR. Čtyřicátá BPS s německou technologií Hochreiter byla uvedená do provozu již v roce 2013.

Poznávacím znakem těchto zařízení jsou zapuštěné železobetonové nádrže od firmy Wolf System s fermentorem „kruh v kruhu“, pádlová míchadla Mississippi, dávkovací zařízení Fliegl, kogenerační jednotky MWM-Deutz nebo v případě menších výkonů do 350 kW kogenerace Hochreiter.

Filozofií společnosti je poskytnout provozovateli v rámci servisního zabezpečení maximální rozsah služeb. Na prvním místě je zajištění technologického servisu a dodávek náhradních dílů. Pro správný chod BPS je důležitý i biologický servis. A v neposlední řadě se jedná také o legislativní podporu, která zahrnuje aktualizaci dokumentace, zajištění pravidelných revizí, zkoušek a školení.

Po dlouholeté spolupráci se zahraničními dodavateli má společnost přístup k mnoha důležitým informacím, a to nejen o vývoji v technologických zařízeních a procesech. Zásadní jsou i poznatky o cílech a prostředcích ve směřování Evropská unie k „bezuhlíkové“ budoucnosti a hlavně, které cesty se již ukazují jako technicky, investičně a ekonomicky optimální. Tyto informace pak pomohou zákazníkům vyvarovat se možných koncepčních chyb u jejich nových projektů.

Dvě oblasti zájmu

S ohledem na další vývoj v oboru BPS nenechává společnost Johann Hochreiter nic náhodě a důkladně se připravuje na další nové realizace i případné úpravy stávajících zařízení. Jedná se prakticky o dvě oblasti – zpracování odpadních surovin a čištění bioplynu na biometan. Systém pro zpracování a využití odpadních surovin v původně zemědělské BPS již firma úspěšně realizovala a tuto technologii nabízí dalším provozovatelům.

V současné době staví společnost Johann Hochreiter v jižních Čechách novou BPS, která je koncipovaná jako odpadová. Součástí je hala se zařízením na separaci odpadu a hygienizaci. Vyrobený bioplyn bude částečně využitý pro kogenerační jednotku, ale hlavně pro upgrading na biometan a následné vtláčení do distribuční soustavy. Projekt zahrnuje i čerpací stanici CNG.

Druhou oblastí, kterou se firma Johann Hochreiter intenzivně zabývá, je výroba a využití biometanu. Společnost navázala spolupráci s předním dodavatelem této technologie, nizozemskou společností Bright Biomethane. Nyní pracuje na tom, aby se stala u nás předním dodavatelem i v tomto oboru.

Cílem je zajišťovat kompletní realizace biometanových stanic u svých původních zákazníků, ale i u ostatních provozovatelů BPS. Opět samozřejmě s důrazem na kvalitní technologii a spolehlivý servis.*

Více na: www.johann-hochreiter.cz

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *