Pravidla pro podporu šetrné energetiky

Evropská komise zveřejnila nová pravidla pro podporu obnovitelných zdrojů. Současná podpora formou výkupních cen bude nadále určena především pro malé „domácí“ obnovitelné zdroje. Větší instalace by měly postupně přejít na více tržní mechanismy podpory. Změna pravidel však nemá mít vliv na již existující projekty obnovitelných zdrojů.

Jaderná energetika se mezi rámcově podporované zdroje nedostala a případné schválení musí projít individuálním posouzením Evropskou komisí. Naopak nově se zavádí takzvané kapacitní platby, které mohou přispět k bezpečnosti dodávek.

Aliance pro energetickou soběstačnost pak v souladu s pozicí komise prosazuje, aby česká vláda přijala nový mechanismus podpory pro malé, obnovitelné zdroje. Další růst například solárních elektráren na střechách rodinných domů by podpořil tzv. net metering. Je to systém, při kterém majitel solárních elektráren nepobírá žádnou podporu, ale dodává případné přebytky do sítě a naopak, když solární elektrárna nepokryje vlastní spotřebu domu, může si rodina odebrat elektřinu ze sítě. Jednou za rok pak zaplatí rozdíl. 

„Podpora pro obnovitelné zdroje byla od začátku určena pro první projekty a počítalo se s postupným útlumem pro další instalace šetrné energetiky. Fakt, že například nové větrné elektrárny začínají v Evropě konkurovat uhlí a další projekty solárních elektráren na střechách domů mohou růst i pomocí nefinanční podpory, je jednoznačně úspěch obnovitelných zdrojů. Proto by měla česká vláda v souladu s EU navrhnout nový systém podpory pro malé domácí obnovitelné zdroje na bázi net-meteringu,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost (ALiES).*

Obrázek: Podporu dostanou elektrárny na střechách domů. Foto archiv/TermoSolar

Celý článek vyšel v časopise Alternativní energie č. 2/2014.

Autor: Red (Zdroj: ALiES)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *