Pouze střešní instalace stačit nebudou

V Česku se opět instalují sluneční elektrárny, i když nyní hlavně na střechách. Nástup fotovoltaiky začal loni na podzim a letos zatím vrcholí. A to i v důsledku války na Ukrajině. Instalační firmy jsou sice zahlceny, některé projekty však již nepotřebují dotaci.  Mezi odborníky nicméně převládá názor, že potenciál, který Slunce v našich podmínkách nabízí, stále není dostatečně využit. 

Výtah z rozhovoru, který vyjde v časopise Energie 21 č. 3/2022.

Jakou pozici má fotovoltaika v energetické politice Evropské unie? Čím solární elektrárny přispějí k nezávislosti na ruském plynu a ropě? A jak na tom budou nové projekty ekonomicky? I na tyto otázky nám odpověděl Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

 Měla by EU revidovat programy Green Deal a Fit For 55? Jakou úlohu v nich má fotovoltaika?

Green Deal považuji naopak za klíčový dokument nejen v boji proti změnám klimatu, ale i při snižování závislosti na importech fosilních paliv z Ruska. Již na začátku pandemie COVID-19 jsme v Česku vnímali, že zatímco mnoho zemí EU pandemii vidělo jako příležitost, aby víc „šlápli“ do rozvoji OZE, první reakce v Česku byla, že teď přece nemůžeme podporovat nic, co by ohrozilo průmysl. Zmeškali jsme podle mě kvůli tomu šanci podpořit výstavbu nových fotovoltaických elektráren pro firmy třeba tím, že se zjednoduší povolovací procesy, a pro domácnosti tím, že se třeba zruší nesmyslné měření po fázích. Mohli jsme být pak lépe připraveni na energetickou krizi.

Dnes také vidíme, kolik firem má zájem o firemní instalace. V Národním plánu obnovy bylo podáno tisíc žádostí během pár týdnů. Fotovoltaika má klíčovou roli nejen proto, že ji tak vnímá třeba Evropská komise. Ale i z praktických důvodů. Solární elektrárny lze technicky stavět velice rychle. V sektoru jsou kromě toho peníze na investice a banky novým OZE v Evropě věří. Podaří-li se odstranit bariery při povolování výstavby fotovoltaiky, můžeme tu mít jen v Česku za pár let o několik gigawatt víc.

 Které technologie nejvíce  pomohou odpoutat se od ruského plynu a ropy a současně přispějí  k dekarbonizaci?

Bude to mix. Kdo má dům či firmu, bude moci vyrábět elektřinu sám a pomocí akumulace ji spotřebovat třeba i v noci. Pak tu ale máme obrovský segment, o kterém se moc nemluví. Jsou to lidé v panelácích a činžovních domech nebo velké průmyslové podniky, které mají příliš velkou spotřebu energie, aby pokryly smysluplné množství pomocí střešní fotovoltaiky.

Pro ně tu musí vzniknout i nové velké pozemní elektrárny. Ty budou pomáhat i tím, že svou levnější výrobou mohou stlačit cenu elektřiny na trhu.

Připravil Jiří Trnavský

Jan Krčmář.  Foto archiv/Solární asociace*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *