Pomáháme snižovat emisní stopu

Výroba a využití energie biomasy a bioplynu se i v Česku nejspíš budou ubírat směrem, který vidíme na západ od nás. Jedním z důvodů je integrace dotačních mechanismů v Evropské unii. Biomasa a bioplyn stále budou především zdroji energie, ale jejich úlohou bude i snížit emisní stopu zejména v zemědělství a v dopravě.

Výtah z rozhovoru, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2019.

Tento rok bude z hlediska globální proměny fosilní energetiky na obnovitelnou zřejmě zlomový. Týká se to i České republiky a důležitou roli mají nevládní organizace a profesní sdružení. Mezi nejvýznamnější patří CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Vedoucím bioplynové sekce CZ Biom je Ing. Adam Moravec.

Připravuje se novela zákona o podporovaných zdrojích energie a vláda poslala do Bruselu návrh Národního energeticko-klimatického integrovaného plánu. Oba dokumenty budou kromě jiného definovat množství obnovitelných zdrojů, které u nás mohou získat podporu. Co si od toho slibujete?

Významná část mé práce je nyní zaměřena na budoucnost. Při stávající legislativě se totiž v oboru nic zásadního nezmění, a tak se připravuji na roky 2020 až 2030. Evropa pro toto období nastavuje nové cíle pro obnovitelné zdroje energie, ale zejména pro omezení emisí skleníkových plynů v zájmu zastavení klimatické změny. A zde je co napravovat.

Zatímco průměrné snížení škodlivých emisí v EU by mělo být 32 %, Česká republika by se podle vládního návrhu na tom měla podílet jen 20,8 procenty. Tak nízký cíl pro nás nebude znamenat příliš velký rozvoj oboru a dá se říct, že snad kromě dopravy půjde téměř o stagnaci. Ve výpočtu, který předložila Komora OZE, bychom měli mít cíl nejméně 24 procent. Ani to není nikterak převratné, ale dává to prostor alespoň pro zvládnutelný růst.

Konečný výsledek pro omezení emisí vyplyne z dialogu komise se všemi členskými státy. Ale tím, že některé státy se hlásí k vyšším cílům, než jim EU ukládá, vzniká prostor, aby některé státy byly o to více „lajdáci“. A my nyní rozhodně patříme do druhé skupiny. Cíle jednotlivých zemí jsou promítnuty do klimaticko-energetických plánů, které se budou muset pravidelně po třech letech aktualizovat. Česká republika svůj vnitrostátní plán předložila komisi již po termínu pro odevzdání, ale nebyli jsme jako poslední.

A aby toho nebylo pro uvažování a hodnocení málo, tak do toho ještě vstupuje novela zákona o podporovaných zdrojích, která v sobě nese jak povinné úpravy vyplývající z notifikací, tak i se snaží více otevřít budoucnosti obnovitelných zdrojů. Rozhodně tedy máme co na práci.

Co ve sdružení CZ Biom aktuálně připravujete? A v čem můžete pomoci našim farmářům?

Už máme za sebou setkání sekce, které je pro členy vždy informačně velmi otevřené.

V tomto roce pokračují série školení, které už se staly pro nás tradičními. Jde o školení pro provozovatele bioplynových stanic, kompostáren a tepláren na biomasu. Těchto školení se může účastnit kdokoliv, i když není členem CZ Biom. Poslední dobou se nám daří získávat pro tyto školení podporu z ministerstva zemědělství. Kromě školení připravujeme také již tradiční konferenci Bioplyn a legislativa, která letos bude spojená s valnou hromadou a seminářem o biomase. Na podzim nebo spíše začátkem zimy nás čeká dvoudenní a putovní konference Biomasa, bioplyn a energetika. Letos se po nějakém čase vrátíme s konferencí do Třebíče.

Velká část naší práce je v konečném důsledku prospěšná celému oboru a tak se snažíme našim členům věnovat i něco na víc. Pomáháme jim řešit otázky spojené s provozem, výkaznictvím, evidencí, s různými hlášeními – a také je informujeme o legislativních změnách. Oni nám zas dávají podněty, co je třeba zlepšit a změnit. K těmto účelům výborně slouží tzv. kontroly „nanečisto“ nebo asistence při zahájení kontrol různými úřady. A je opravdu co dělat. Jak někdy říkám, podle počtu kontrol poznáš, jak se nám daří. A u nás to vypadá na hodně vysokou životní úroveň! Kontroly jsou tak časté, že menší zemědělci si mnohdy stěžují, že nemohou ani řádně pracovat. To se týká i stále většího tlaku na administraci, zavádění nových omezení, podmínek či opatření. Celý obor zemědělství je nyní v neuvěřitelné situaci – ubývá půda, ale zvyšuje se administrace, řeší se překompenzace a limity čehokoliv, stupňují se požadavky úřadů, vyvíjí se tlak na kvalitní potraviny za stále nižší cenu, množí se stížnosti občanů na zápach, hluk a vytvářejí se studie, jak je vše špatné… No a v tom všem se jako CZ Biom snažíme členům a mnohdy i nečlenům být maximálně nápomocni.*

Připravil Jiří Trnavský

Obrázky:

Ing. Adam Moravec. Foto archiv/CZ Biom

Ke snížení emisní stopy v dopravě přispěje CNG s podílem biometanu. Foto archiv/E.ON

Perspektivu mají i bioplynové stanice na zpracování bioodpadů. Foto Adam Moravec

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *