Banka a financování větrných elektráren

Komerční banka jako jedna z nejvýznamnějších bank na českém finančním trhu má podíl také na financování sektoru energetiky. Zabývá se i projekty větrných elektráren. Jejich výstavba se ale v Česku v současnosti prakticky zastavila. Jedním z důvodů může být, že jsou z hlediska přípravy a financování poměrně specifické.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2020.

Již při zběžném pohledu je zřejmé, že sektor energetiky se u nás i ve světě mění. Změny přitom probíhají často velmi dynamicky, někdy až nepředvídatelně. To má vliv i na financování energetických projektů, zejména formou bankovních úvěrů. Týká se to samozřejmě i Komerční banky a větrných elektráren.

Projekty větrných elektráren mají u nás několik specifik. Mimo jiné je to i fakt, že ve většině případů je příprava projektu velmi dlouhá, neboť povolovací proces, ke kterému se vyjadřuje mnoho zúčastněných stran, je složitý a často i záměrně komplikovaný.

Náročný obvykle bývá zejména proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), kde se hodnotí možný dopad plánovaného projektu na jejich blízké i vzdálenější okolí – zvířata, rostliny, půdu, krajinu, obyvatele a jejich zdraví a pohodu. Z vyhodnocení vzejdou další požadavky na projekt, jeho výstavbu a provoz. U naprosté většiny projektů větrných elektráren je přitom třeba realizovat tzv. velkou EIA.

Lokality vhodné pro stavbu větrné elektrárny bývají obvykle vzdálené možnému bodu připojení k rozvodné síti, je i zvolení vhodné trasy přípojky doslova běh na dlouhou trať a získat souhlas všech dotčených vlastníků pozemků opravdu není snadné. Velmi důležité je ověření vhodnosti lokality z hlediska proudění vzduchu. Proto je nezbytné provést měření větru přímo v dané lokalitě.

Z pohledu banky je nezbytné, aby turbínu zhotovil zkušený producent s dostatečným portfoliem referencí a schopností poskytnou servis nejen po dobu záruky, ale minimálně také po celou dobu splatnosti úvěru. Komerční banka má seznam renomovaných výrobců, kteří jsou akceptovatelní pro bankou financované projekty.

Obecně je třeba zdůraznit, že jedním z podstatných předpokladů pro další financování (a tedy i rozvoj) kapitálově náročného energetického sektoru je zajištění stabilního, transparentního a předvídatelného legislativního a regulatorního prostředí. Prostředí, které dává jasné impulzy k tomu, kterým směrem mají investice směřovat a za jakých parametrů. Kvalitní projekty a úvěrové prostředky si pak k sobě již cestu najdou.

Pokud jde o financování projektů větrných elektráren, tak s ohledem na aktuální legislativní situaci a doběhnutí již vydaných státních autorizací pro stavby nových větrných elektráren je zřejmé, že nové projekty budou vznikat až v budoucnosti, v návaznosti na nový systém podpory založený na ceně vysoutěžené v aukcích.*

Pavel Beran, Komerční banka

Obrázky:

Náročné bývá zejména posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Foto archiv/E21

Také v Česku směřují větrné elektrárny k větším rotorům a vyšším stožárům. Foto archiv/E21

V místě je třeba dostatečně dlouho měřit proudění vzduchu (meteorologický stožár). Foto archiv/Turistika.cz

Banka má seznam dodavatelů, které akceptuje pro financovaní projektů. Foto archiv/NS Energy

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *