Filtr

Místo bioplynu vyrábějí pelety ze slámy

Zemědělský podnik Alimex Nezvěstice, a. s., hospodaří asi na pěti tisících hektarech zemědělské půdy. Dvě třetiny z toho je orná půda, zbytek louky. Před třemi lety uvažovali o stavbě bioplynové stanice. Nakonec se ale rozhodli pro výrobu pelet a briket ze slámy....

Kategorie: Nezařazené

Energetické plodiny v zemědělské praxi

Zajišťování energie z obnovitelných zdrojů je dnes již v celosvětovém měřítku všeobecně přijímaná potřeba. Na summitu v Bruselu v roce 2007 bylo rozhodnuto do roku 2020 zajistit dvacet procent výroby energie v Evropské unii právě z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k potenciálu je nutné se věnovat především rozvoji využívání energetické biomasy.

Kategorie: Nezařazené

Emise při spalování biomasy

Rostoucí význam biomasy jako zdroje energie je dán snahou využít všechny dostupné zdroje. Obvykle jde o domácí zdroje, takže produkce a zpracování vytváří nové pracovní příležitosti a podporuje rozvoj podnikání. Spalování biomasy, pokud je náhradou za fosilní paliva, přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů. ...

Kategorie: Nezařazené

Enzymatické přípravky zvyšují produkci bioplynu

Proces anaerobní digesce je průmyslovým postupem, který je již řadu desetiletí využíván především k likvidaci organického znečištění odpadních vod. V současnosti ale nalezl významné uplatnění také k výrobě tepla a elektřiny v zemědělských bioplynových stanicích. Efektivní výroba bioplynu musí být ekonomicky konkurenceschopná v porovnání s alternativním uplatněním vstupních zemědělských surovin.

Kategorie: Nezařazené

Na trh vstupuje palivo nové generace

Spotřeba nafty, benzinu i dalších produktů vyráběných z ropy neustále roste. Nevyhnutelně se tak blíží doba, kdy lidstvo bude stát před otázkou, jak současná fosilní paliva nahradit. Jednou z alternativ jsou kapalná paliva z obnovitelných zdrojů – biopaliva. Mezi ně patří zejména bioetanol....

Kategorie: Nezařazené

Další vývoj v oblasti kapalných biopaliv

Když Rudolf Diesel v roce 1898 poprvé demonstroval svůj tlakově vznětový motor na výstavě v Paříži, použil olej z burských oříšků: Diesel věřil v biomasu jako zdroje pro paliva a rostlinný olej se pak používal až do roku 1920. V oblasti motorových paliv benzínového typu byl průkopníkem Henry Ford se...

Kategorie: Nezařazené

Slunce může zajistit potřebu energie v Evropě

Evropa stojí před energetickou krizí. Doba, kdy fosilní a jaderná energie nebude moci pokrýt naše potřeby je blíž, než si většinou připouštíme. Již dnes proto musíme hledat další možnosti jak budoucí energetické potřeby obyvatel Evropy bezpečně zajistit. Perspektivním a prakticky nevyčerpatelným zdrojem je Slunce.

Kategorie: Nezařazené