Optimalizace kombinovaného zásobníku tepla

Příspěvek řeší problematiku zlepšení konstrukce kombinovaných zásobníků pro akumulaci tepla pro vytápění a přípravu teplé vody (TV) zapojených v soustavách s tepelným čerpadlem. Cílem je poukázat na nyní známé problémy stávajících a běžně používaných „akumulačních“ soustav s tepelnými čerpadly a předložit některá doporučení vedoucí k větší efektivitě hlavně přípravy TV pomocí tepelného čerpadla.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2016.

Otázkou je, zda vůbec ještě potřebujeme zásobník tepla pro soustavu vytápění s tepelnými čerpadly. U přípravy TV tepelným čerpadlem (TČ) zpravidla uvažujeme zásobníkový ohřev z důvodu omezené maximální teploty výstupu TČ (max. 65 °C) a nedostatečným výkonům TČ v době odběrových špiček. Má však smysl akumulace pro vytápění ve chvíli, kdy jsou na trhu čím dál běžnější modely TČ s řízeným výkonem (invertor)? Odpovědí může být několik.

V první odpovědi, která souvisí s aktuální situací na trhu, se domnívám, že TČ bez řízení výkonu (někdy nazývána „s konstantními otáčkami kompresoru“ nebo TČ ON/OFF) jsou stále dominantním produktem. „Doba invertorová“ zkrátka ještě nenastala. Pro použití akumulace s TČ ON/OFF hovoří několik dobrých důvodů uvedených dále v článku.

Druhou odpovědí je i sílící poptávka po kombinovaných soustavách, ve kterých je TČ provozováno společně s dalším zdrojem tepla vyžadujícím akumulaci. Typicky krbová kamna (či vložka) s teplovodním výměníkem, ale také solární soustavy (termické i fotovoltaické).

Třetím důvodem je obava z nové tarifní struktury. Návrh, který sice neprošel legislativou a bude regulátorem (ERÚ) přepracován, počítal s dobou trvání nízkého tarifu (NT) pro TČ na úrovni 18 až 20 hodin.

Výsledkem optimalizace jsou dva modely nádrží, které mají velký potenciál pro využití s dalšími druhy OZE. Nádrže jsou díky dostatečné dodávce TV i při nízkých teplotách připraveny pro jakoukoli kombinaci zdrojů včetně solárního ohřevu. Pro solární termický ohřev je k dispozici model (označení PR) s výměníkem ve spodní části, pro ohřev fotovoltaikou hrdlo v nejnižším místě nádrže (představený model P). Představovaný objem 390 l pokládá základ celé řadě dalších objemů.*

Jiří Kalina, Regulus, spol. s r. o.

Obrázky:

Výhody (důvody) použití akumulační nádrže s tepelným čerpadlem. Zdroj: Regulus

Výsledná podoba zásobníků: Vlevo akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem DUO 390/130 P, vpravo akumulační nádrž s integrovaným výměníkem HSK 390 P. Zdroj: Regulus

Zařazení akumulačních nádrží do otopné soustavy lze obecně doporučit. Zdroj: Regulus

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *