Nový investiční nástroj v oblasti klimatických technologií

Společnosti Santander Asset Management (Santander AM) a EIT InnoEnergy informovaly na konferenci The Business Booster (TBB ) koncem září v portugalském Lisabonu o navázání spolupráce a spuštění venture kapitálového fondu. Ten se bude zaměřovat na klimatické technologie a podpoří investice do začínajících podniků urychlujících energetickou transformaci.

Oba subjekty oznámily dohodu o spojení svých sil s cílem urychlit energetickou transformaci, zabývat se evropskou energetickou bezpečností i aktuální cenovou krizí. Řešení spočívá v nasměrování kapitálu do nejslibnějších start-upů v oblasti klimatických technologií na evropském kontinentu, které spadají do portfolia společnosti EIT InnoEnergy.

Nový investiční fond se zaměřením na klimatické technologie poskytne v rámci privátního bankovnictví i institucionálním investorům možnost investovat do společností v začínající fázi, které budou mít hmatatelný dopad na energetické trilema – učinit energii cenově přijatelnou, dostupnou a trvale udržitelnou. Investice budou primárně směřovány do stávajícího portfolia společnosti EIT InnoEnergy zahrnujícího různá odvětví, jako je cirkulární hospodářství, obnovitelné energie, skladování a účinnost energie, doprava a mobilita, chytré budovy i města, rozvodná síť či vodík.

Správcem portfolia fondu bude společnost Santander AM. Očekává se, že se Banco Santander stane hlavním investorem a EIT InnoEnergy bude vystupovat v roli spoluinvestora do nových start-upů. Těm bude i nadále přinášet služby s přidanou hodnotou, aby se zbavovaly rizik a urychlily obchodní případy s využitím svého prověřeného inovačního ekosystému.

Iniciativu povede tým pod vedením Santiago Gila, bývalého ředitele VC v Enagas. Dalšími členy týmu jsou Giovanni Bologna, který nedávno přestoupil do Santander AM z fondu VC Athos a Jordi López, bývalý ředitel pro Business Creation v EIT InnoEnergy, který se nyní plně věnuje tomuto společnému podniku.

Elena Bou, ředitelka pro inovace společnosti EIT InnoEnergy, říká: „Nový fond doplní a posílí náš stávající inovační ekosystém a usnadní rychlou alokaci kapitálu pro ještě rychlejší uvádění technologických inovací na trh. Jedná se o jasnou win-to-win situaci nejen pro našich více než 180 inovativních společností, ale také pro fond samotný. Přímý přístup k portfoliu společnosti InnoEnergy je cestou, která bude klíčová pro rychlejší nasazení vázaného kapitálu s ohledem na velký zájem investorů o tento typ aktiv.“

Borja Diaz-Llanos, vedoucí alternativních investic ve společnosti Santander AM, dodává: „Jedná se o další krok v našem závazku bojovat proti klimatickým změnám jako součást zapojení do globální skupiny Net Zero Asset Managers. Inovace jsou zásadní pro dosažení čisté nuly do roku 2050. Touto iniciativou se snažíme poskytnout dodatečný kapitál mnoha začínajícím podnikům s největším potenciálem na snižování emisí.“

V České republice je DEX Innovation Centre tzv. partnerským hubem EIT InnoEnergy. Podílí se na inovačních iniciativách a zprostředkovává je na český trh. Navázání nové spolupráce a spuštění nového fondu podporuje. „Už teď je více než jasné, že investice do nových energetických technologií, které budou zásadním způsobem přispívat ke snižování rizika klimatických změn a současně zajistí další hospodářský rozvoj a růst, budou muset být mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo. Spojení finanční instituce Banco Santader a společnosti EIT InnoEnergy, která se dlouhodobě zasazuje o trvale udržitelný rozvoj v oblasti energetiky, proto vnímáme jako logický krok směrem k dosažení klimatické neutrality do roku 2050,“ dodává Lenka Hanušová z DEX Innovation Centre.

Očekává se, že fond bude fungovat v souladu s článkem 8 nařízení SFDR. Potřebné regulační dokumenty již byly předložené španělskému regulátoru CNMV, který je nyní ověřuje.

O společnosti Santander

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) je přední komerční banka založená v roce 1857 se sídlem ve Španělsku. Má významné aktivity na deseti hlavních trzích v Evropě, Severní a Jižní Americe a je jednou z největších bank na světě podle tržní kapitalizace. Santander si klade za cíl být nejlepší otevřenou platformou finančních služeb poskytující služby jednotlivcům, malým a středním podnikům, finančním institucím a vládám. Účelem banky je pomáhat lidem a firmám prosperovat, a to jednoduchým, osobním a spravedlivým způsobem. Santander buduje zodpovědnější banku a přijal řadu závazků na podporu tohoto cíle včetně získání více než 120 miliard eur v zeleném financování v letech 2019 až 2025 a také finanční podpory pro více než 10 milionů lidí ve stejném období.

Na konci prvního pololetí roku 2022 měla Banco Santander celkové finanční prostředky ve výši 1,2 bilionu eur, 157 milionů zákazníků, z toho 26 milionů stálých a 50 milionů digitálních, 9200 poboček a 200 000 zaměstnanců.

 O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody a evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

Společnost je celosvětově uznávaná jako nejaktivnější investor do udržitelné energie a v roce 2020 jeden z největších investorů do klimatických technologií a technologií pro obnovitelné zdroje energie, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje a udržitelné budovy a města – využívající svůj důvěryhodný ekosystém 800+ partnerů a 27 akcionářů.

Více než 180 společností v portfoliu EIT InnoEnergy je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 vytvářely tržby 72,8 miliardy eur a ušetřily 1,1 G tun CO2 ročně.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) a European Solar Initiative (ESI).

Společnost byla založená v roce 2010 a podporuje ji Evropský institut pro inovace a technologie (EIT) a současně nezávislý orgán EU založený v roce 2008 s cílem podporovat inovace a podnikání v celé Evropě. EIT InnoEnergy má kanceláře po celé Evropě a v americkém Bostonu.*

Podrobnosti najdete na: www.innoenergy.com

Zdroj: EIT InnoEnergy

Foto archiv společnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *