Nová epocha v rozvoji geotermie?

Zajímavá novátorská technologie v energetice přichází z Kanady. Dříve neznámá kanadská společnost Eavor z Calgary v provincii Alberta představila novou technologii pro hlubinnou geotermii, která by mohla v podstatě nevyčerpatelnou tepelnou energii, skrytou pod zemským povrchem zpřístupnit rozsáhlým oblastem světa. V březnu letošního roku získal Eavor pro zkušební projekt ve Skalistých horách i silného partnera – společnost Shell.

Výtah z článku, který vyšel v časopisu Energie 21 č. 2/2019.

Hlubinná geotermie má již dnes v porovnání s ostatními obnovitelnými zdroji energie přinejmenším tři výhody: Díky nezávislosti na rozmarech počasí je schopna dodávek elektřiny v podstatě nepřetržitě, tedy pro základní zatížení. Také její zábor půdy je zejména ve srovnání s fotovoltaikou na volných plochách nepatrný a její nenápadné provozní budovy nehyzdí krajinu jako větrné turbíny.

Její podstatou je vytvoření tzv. Eavor Loop™ – tedy uzavřené smyčky v podzemí, která funguje na podobném principu, jako chladič v autě. Nová technologie by se dokonce mohla stát přímým konkurentem zatím dominantním obnovitelným zdrojům, jakými jsou větrná a solární energie.

Principiálně jde o dvě dvojice několik kilometrů (např. 3,5 km) hlubokých vrtů, vzdálených od sebe rovněž několik kilometrů (např. 5 km) a tvořící spolu s podzemními horizontálními spojnicemi uzavřenou smyčku. Propojené jsou uzavřeným trubkovým okruhem, který se zejména v podzemní horizontální části s nejvyšší teplotou – pro zvýšení celkového povrchu a tedy účinnosti celého zařízení – rozvětvuje do sítě několika paralelních trubek.

Hlavním médiem celého systému je speciální nejedovatá tekutina s optimalizovanými vlastnostmi, která cirkuluje ve zcela uzavřené soustavě trubek. Plní funkci nosiče energie z podzemí na povrch, kde ji předává pomocí výměníků tepla. Takto získaná energie může být využitá k vytápění, chlazení či k výrobě elektřiny, nebo jejich různým kombinacím, podobně jako u stávajících geotermických systémů.

Společnost Eavor intenzivně připravuje pilotní a předváděcí projekt nedaleko Rocky Mountains House asi dvěstě kilometrů severně od Calgary. Bude sice v menším měřítku, ale postačující k ověření funkčnosti a hospodárnosti nové technologie i pro následné testování různých alternativ hlavního média – tekutiny pro přenos tepelné energie – v rámci dalšího výzkumně – vývojového programu. Náklady na pilotní projekt se mají pohybovat kolem 10 mil. kanadských dolarů. Vrty budou zahájeny ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Oznámení z letošního března o vstupu společnosti Shell do projektu má neobyčejný význam. Shell totiž velmi pečlivě sleduje vývoj u obnovitelných zdrojů a promyšleně do nich investuje. Shell bude kanadský projekt nejen spolufinancovat, ale poskytne také technickou expertizu u designu a kompletace vrtů a podpoří také následnou komercializaci.

Vstup společnosti Shell do projektu je silným impulzem a zároveň závazkem pro její tvůrce. Pokud bude pilotní kanadský projekt úspěšný, naváže na něj již předběžně připravený geotermický projekt v Nizozemsku, tentokrát již v objemu 65 mil. eur. Bude zaměřen pouze na přímé využití tepla bez výroby elektřiny.

Výzkum a vývoj technologií EGS pokračuje zejména v USA např. v rámci pětiletého projektu FORGE. Důležitou roli v evropském výzkumu EGS systémů může sehrát také nově budované Centrum pro výzkum geotermální energie v Litoměřicích, které má být uvedeno do provozu koncem letošního roku v rámci evropského projektu RINGEN. Více než devedesát procent světového potenciálu hlubinné geotermie totiž představuje právě petrotermická geotermie.

Zdeněk Fajkus, Mnichov

Obrázky:

Vrtná souprava BENTEC 450 české společnosti MND Drilling&Services na geotermickém vrtu v Německu. Zdroj: MND Drilling&Services a.s.

Princip fungování Eavor-Loop™ – nejteplejší část smyčky má červenou barvu, nejchladnější modrou. Zdroj: Eavor Technologies, Inc.

Oblasti světa vhodné pro aplikaci Eavor-Loop™. Zdroj: Eavor Technologies, Inc.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *