Nehledáme zaměstnance, hledáme profesionály s nadhledem

Tímto mottem nastartovala energetická skupina innogy kampaň, kterou chce oslovit pracovní trh v situaci, kdy se moderní energetika dynamicky rozvíjí a nabývá na atraktivitě, ale celé odvětví se současně potýká s nedostatkem kvalitních odborníků. Jak se v této paradoxní situaci daří společnostem innogy v České republice oslovovat a získávat nové zaměstnance, jsme se zeptali personální ředitelky Eriky Vorlové (foto).

 

Říkáte, že nehledáte zaměstnance, ale můžete si při současné situaci na trhu vůbec vybírat?

Přestože je momentálně historicky nejnižší míra nezaměstnanosti, je šikovných lidí na trhu stále dost, ale musíte je umět správně oslovit. Jiné motivační pobídky fungují na odborníky, kteří za sebou mají léta praxe, a zcela jinak musíte přemýšlet o tom, jak přilákat perspektivní mladé lidi, kteří mají často zcela jiné hodnoty a představy o svém pracovním i soukromém životě.

S určitým zadostiučiněním musím říct, že se nám daří získávat nové talentované lidi i zkušené odborníky podstatně lépe než řadě jiných firmem. O zvýšeném zájmu o práci v innogy svědčí i fakt, že se nám meziročně přihlásilo o 11 % více uchazečů o zaměstnání, fluktuace se výrazně snížila a volná místa se nám v průměru daří obsazovat do 30 dnů. To jsou velmi pěkná čísla.

Nedostatek kvalitních lidí máme v přímém kontaktu se zákazníkem, především v call centrech a v řadách obchodníků. Jsou to pracovně náročné pozice a na trhu je velká konkurence. Lidí se nám sice hlásí dost, ale kvalita uchazečů šla dolů. Tady skutečně moc nemáme z čeho vybírat.

Liší se motivace absolventů vysokých škol a zkušených odborníků?  

Absolventi vysokých škol se chtějí hodně realizovat v nových oblastech energetiky, jako jsou alternativní zdroje, elektromobilita, chytrá energetická řešení, digitalizace sítí a služeb. Láká je možnost zapojit se do mezinárodního prostředí, cestovat, využít znalosti cizích jazyků. Letos také nabíráme rekordní počet lidí do trainee programu a jsem velmi mile překvapena jak zájmem, tak i odbornou kvalitou přijatých uchazečů.

Odborníci u nás zase vidí příležitost zúročit svoje zkušenosti na zajímavých projektech v silné nadnárodní společnosti, která jim poskytne odpovídající technologické, finanční i pracovní zázemí na špičkové evropské úrovni. Hledají firmu, kde se mohou realizovat a dál odborně růst.

Obě skupiny pak oceňují možnost flexibilního stylu práce, který jim umožní lépe vyvážit jejich pracovní a soukromý život.

Čemu zájem o uplatnění v innogy přisuzujete?

Samotný obor energetiky je velmi atraktivním odvětvím s netušenými možnostmi dalšího rozvoje a tím i uplatnění lidí, kteří se na budoucnosti energetiky chtějí podílet. Velmi nám pomohla nová moderní značka innogy spojená s filozofií inovací, chytrých energetických řešení a udržitelného rozvoje. Mladí talentovaní lidé i zkušení odborníci u nás cítí šanci uplatnit svoje vědomosti, zkušenosti i ambice.

Značku innogy také mnohem více prodáváme na trhu. Rozběhli jsme masivní projekt Employer brandingu, jsme vidět na sociálních sítích, hodně jsme investovali do kariérních stránek a personálních serverů. Z čeho mám velkou radost, je zapojení našich zaměstnanců do náboru. Díky programu Doporučení jsme od loňského podzimu na základě tipu kolegů přijali 13 % lidí z celkového počtu nových nástupů.

Jak získáváte odborníky s vysokou mírou specializace? Tedy profesionály s nadhledem?

Tady velmi úzce spolupracujeme s našimi manažery, s nimiž si definujeme, jaký typ člověka a s jakou odborností potřebujeme, kde ho můžeme získat, kam máme zacílit náborové aktivity. Velmi se nám osvědčilo využití profesní sociální sítě LinkedIn, kde danou pozici anoncuje na svém profilu přímo daný manažer. Lidé s vysokou odborností velmi pečlivě zjišťují informace o firmě, zajímá je, jaké projekty realizuje, jak mohou využít svoje zkušenosti a co nového se mohou naučit. V tomto případě je mnohem účinnější reference přímo od kolegy-odborníka než náborový inzerát HR.

Co můžete takovým odborníkům nabídnout navíc?

V oblasti finančního ohodnocení jsme schopni vždy najít individuální řešení a tyto lidi ocenit tak, aby to odpovídalo jejich očekávání, odborné úrovni i poptávce na trhu práce. Navíc poskytujeme řadu zajímavých benefitů, které jsou výrazně nad rámec trhu.

Náš business je neuvěřitelně různorodý, v oblasti energetiky pokrýváme téměř vše, a tak u nás najdou uplatnění lidé s nejrůznějším typem specializace. Tu si mohou rozšířit prostřednictvím pracovních rotací, stáží v zahraničí, účastí na zajímavých tuzemských i nadnárodních projektech.

Nabízíme odborné i ekonomické zázemí silného nadnárodního koncernu, který nám poskytuje prostor, vůli i prostředky pro realizaci řady jedinečných inovativních projektů. Zmínila bych i kulturu firmy, kde se k lidem chováme s respektem, umíme je ocenit, dbáme o jejich bezpečnost, plníme sliby, poskytujeme jim maximální flexibilitu a nesvazujeme je desítkami zbytečných omezení.

Jak řešíte problém s nedostatkem lidí na střední technické pozice?

To je velmi aktuální otázka, týkající se hlavně generační obměny v našich distribučních společnostech. Momentálně se nás problém s nedostatkem lidí sice netýká, ale čekáme ho v blízké budoucnosti v souvislosti s odchodem starších kolegů do penze. A tak se na tu situaci chystáme s předstihem již nyní. Máme tříletý plán nástupnictví, který nám zajistí kontinuitu předáváním odborného know-how zkušených techniků mladším či nastupujícím kolegům. Hodně nám opět pomáhají naši kmenoví zaměstnanci, kteří práci u nás svým známým či příbuzným doporučí nebo je k nám rovnou přivedou.

Jak se v průběhu času v innogy mění struktura profesí?

Spíš přibývají profese zcela nové. Inovace, digitalizace, nové přístupy ke zpracování dat, hledání alternativních zdrojů energie a vstup do nových businessů vytváří poptávku po specializacích, které před několika roky vůbec neexistovaly. Připomíná mi to rostoucí sněhovou kouli, kdy každá inovace a každý nový projekt otevírá cestu k novému businessu, jenž vyvolá potřebu dalších specialistů, kteří zase otevírají cestu k novým obchodním příležitostem.

V kampani říkáte, že nehledáte zaměstnance. Koho tedy hledáte?

Hledáme skutečně především profesionály s nadhledem, pro které je práce v innogy něco víc než zaměstnání. Srdcaře, kteří mají chuť pouštět se do nových věcí a chtějí zanechat svoji stopu v energetice. Vzdělání a odbornost jsou nezbytným předpokladem, ale teprve v okamžiku, kdy k nim přidají emoce, se mohou stát hybnou silou celé společnosti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *