Proměna konvenční energetiky je příležitost

Získávat víc zeleného plynu z bioplynových stanic si klade za cíl stále více firem i celých států. Jen v Česku existují stovky bioplynových stanic a volné biomasy je zatím relativně dost. Podle odborníků by tímto způsobem bylo možné rychle pokrýt nejméně deset procent tuzemské spotřeby zemního plynu. Stranou však nezůstávají ani teplárny na biomasu. Jejich výhodou je, že vyrábí energii bezodpadovou technologií, která nezatěžuje životní prostřední.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2022.

Energie získaná z biomasy je v porovnání se zemním plynem nejen uhlíkově neutrální, ale také ekonomicky stále výhodnější. Teplárny na biomasu navíc podporují i regionální byznys. Strategický přechod mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie je proto i v tomto oboru velkou příležitostí.

Například automobilka Škoda Auto dnes investuje přes dvě miliardy korun do přestavby své teplárny Ško-Energo, která teplem zásobuje výrobní závod, ale i domácnosti a další firmy v Mladé Boleslavi. Teplárna bude spalovat pouze biomasu. Přestavbou na stoprocentní spalování biomasy se ušetří zhruba 400 tis. tun CO2 ročně.

Dalším příkladem je teplárna UCED Bio v Kutné Hoře (viz foto), jedna z největších tepláren na biomasu v Česku. V současnosti ji provozuje energetická skupina UCED ze skupiny CREDITAS, jež nedávno dokončila její akvizici.

Celý provoz v Kutné Hoře disponuje tepelným výkonem 41,5 MW, což je opravdu hodně: Při průměrné roční spotřebě elektřiny 2 MWh dokáže zajistit elektřinu pro asi 26 tisíc domácnosti, při průměrné spotřebě tepla 25 GJ vytopit přes 4 tisíce domácností. Areál elektrárny přitom chtějí majitelé dále rozvíjet.

Produkce CO2 ze spalování biomasy je neutrální, protože množství tohoto plynu uvolněné do ovzduší spalováním je přibližně stejné jako to, které je zpětně vázáno do rostlin v zemědělských a lesních porostech nebo na takzvaných energetických plantážích. Nízký je rovněž obsah uvolňovaných oxidů síry – 0 až 0,1 procenta síry má dřevo nebo sláma oproti hnědému uhlí, které obsahuje někdy i více než dvě procenta.

Decentralizace s sebou přináší i stále větší důraz na kyberbezpečnost. Důležité je vyhnout se závislosti na jednom dodavateli a technologii. Nastavení kyberbezpečnosti u automatizovaných provozů je vždy konzultováno se specialisty na networking a bezpečnost a s výrobci technologií automatizace. Hledá se vhodný vzorec pro řešení zabezpečení. Následně se v daném provozu replikuje a zpětně ověřuje jeho efektivita.*

Ašr (Zdroj: UCED)

Obrázek:

Teplárna UCED Bio v Kutné Hoře. Foto archiv/UCED

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *