Memorandum o spolupráci při ochraně klimatu

Ministerstvo životního prostředí a Skupina ČEZ uzavřely Memorandum o spolupráci v ochraně klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech. Obě strany budou spolupracovat na dekarbonizaci všech segmentů české ekonomiky. ČEZ se zároveň zavázal dosáhnout uhlíkovou neutralitu svých provozů již v roce 2040, tedy o 10 let dříve, než byl původní závazek v rámci Pařížské dohody.

Dokument Memoranda o spolupráci na ochraně klimatu slavnostně podepsali v areálu horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny ve Štěchovicích ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Součástí slavnostního aktu byla prohlídka zkušební instalace plovoucí fotovoltaické elektrárny i s nabíjecí stanicí pro elektromobily.

„Snahou MŽP je co nejvíce finančně i legislativně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především z Modernizačního fondu, ale i dalších našich dotačních titulů. V kontextu války na Ukrajině se zřetelně ukazuje, že Česká republika nemá na co čekat. K zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti musíme v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu transformovat českou energetiku směrem k čistým zdrojům energie, které nezatěžují životní prostředí lokálními emisemi ani emisemi CO2. V ČEZ máme partnera, který si to dobře uvědomuje a který chce své ambice v dekarbonizaci ještě urychlit,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hlavními recepty jsou podle Memoranda vedle masivní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů také dlouhodobá a stabilní podpora provozu a dalšího rozvoje jaderné energetiky, včetně malých modulárních reaktorů. Celý proces má také výrazný sociální aspekt, proto je nutné průběžně využívat příležitosti ke zlepšení životních podmínek regionů, které čeká strukturální transformace vzhledem k útlumu uhelného průmyslu. Pro zabezpečení plynulého procesu proměny uhelných regionů má MŽP ve své gesci Operační program Spravedlivá transformace.

„Chceme budovat energetiku cenově dostupnou, bezpečnou, bezemisní a nezávislou. Jsou to věci, které se nevylučují, ale jdou ruku v ruce. Jako největší provozovatel obnovitelných zdrojů v Česku chceme jít příkladem všem ostatním energetikám i v budoucnu. Zavazujeme se proto, že uhlíkové neutrality našeho výrobního portfolia v České republice dosáhneme už do roku 2040, a to plně v souladu s cíli vyplývajícími z naší aktualizované strategie VIZE 2030 Čistá Energie Zítřka. Počítáme především s masivními investicemi do širokého spektra bezemisních projektů – v čele s 6000 megawatt nových obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, novými jadernými bloky v Dukovanech a Temelíně nebo rozvojem malých modulárních reaktorů v areálech klasických elektráren. Zrychlujeme také budování infrastruktury pro elektromobilitu a do budoucna počítáme i s výrazným zapojením vodíku,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Pokračovat bude také spolupráce v oblasti vzdělávání, výchově a osvětě vyzdvihující udržitelný rozvoj, kooperace v environmentálním poradenství nebo výsadbě zeleně.

Mimořádná spolupráce ministerstva životního prostředí a ČEZ se datuje již od roku 2010, kdy obě strany podepsaly Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Obsahovalo 21 závazků ČEZ vedoucích k významnému snížení zátěže životního prostředí a vybudování trvale udržitelné energetiky. V prioritní oblasti snižování emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých znečisťujících látek naplnil ČEZ původní stanovené závazky s velkou rezervou již v roce 2016 a v trendu pokračoval i nadále. Díky tomu nebyly do ovzduší vypuštěny stovky tisíc tun emisí.*

(Zdroj: Tisková zpráva Skupiny ČEZ)

Foto archiv/ČEZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *