Když je nový olej jmenovcem motoru

Krásné stroje. Už jen ta barva, příjemná pro oko. Každého strojaře nebo alespoň člověka, který má kladný vztah k motorům všeho druhu, nadchne pohled na dobře pracující stroj, který svým výkonem i vizáží dokládá, že je z rodiny dobře vymyšlených a zkonstruovaných agregátů.

Jedná se o plynové nebo dieselové motory Jenbacher, které jsou hodnotnými stacionárními zdroji energie, ať se používají jako hlavní součást kogeneračních jednotek, nebo záložní agregáty pro případ výpadku dodávky elektrické energie.

Úvodní pasáž nevyjadřuje bezbřehý obdiv k těmto strojům, ale klade si za cíl představit nový olej stejné značky jako jsou ony motory. Je výsledkem vývoje specialistů firem ExxonMobil a Jenbacher.

Mazivo součástí stroje

Motory je důležité udržovat v chodu bez neplánovaných odstávek a poruch. Cest k tomu vede několik. Ta nejjednodušší je pochopit, že mazivo je nedílnou součástí stroje. Tak jako o jeho jiné komponenty se obvykle provozovatel pečlivě stará, oleje se často považují za něco, o co není nutné pečovat a sledovat jejich stav. Opak je pravdou.

U plynových motorů je samotná volba oleje velmi důležitá z hlediska druhu paliva, na který se motor provozuje. Odborníci prominou zjednodušení, ale každý výrobce olejů dává mazivu pro plynové motory do vínku číslo alkality (TBN), které produkt předurčí k tomu, aby správně reagoval na obsah kyselých složek v palivu.

Že dochází ke kontaktu oleje s palivem, je dané konstrukcí pístových motorů. Olej maže stěny válců a vodítka ventilů, která jsou v přímém styku se vstupující spalovanou směsí plynu a vzduchu. Protože plyny naopak obsahují kyselé složky (sirné plyny, halogenidy apod.), má to za následek snižování („spotřebovávání“) alkalických složek. Olej pak ztrácí své schopnosti správně mazat (mění se jeho viskozita), chránit proti korozi (kyselé složky jsou velmi agresivní), čistit a vyplavovat nečistoty z mazaných míst (naopak vznikají úsady a laky) a rychleji stárne.

Pro různé typy agregátů

Rozličné druhy plynů, které se používají jako palivo do plynových motorů, mají i odlišný obsah kyselých složek. Rozdíl je mezi skládkovým plynem a tím z bioplynové stanice či mezi bioplynem a zemním plynem z potrubí.

Název nového oleje společnosti ExxonMobil si každý majitel nebo provozovatel motorů Jenbacher snadno zapamatuje – jedná se o Jenbacher N Oil 40. Písmeno N je odvozené od anglického natural gas – čili zemní plyn a 40 je viskozitní třída ISO, kterou ostatně má drtivá většina olejů pro plynové motory. Novinka je pochopitelně schválená výrobcem motorů Jenbacher pro typy 2, 3, 4, 6 a 9 a je uvedená i v katalogu originálních dílů. Parametry uvádí tabulka 1.

 

Tab. 1 – Parametry oleje Jenbacher N Oil 40

SAE třída

40

Kinematická viskozita ASTM D 445

při 40ºC, mm²/s,

114

při 100ºC, mm²/s

13,2

Viskozitní index, ASTM D 2270

111

Síranový popel hm %, ASTM D 874

0,6

Číslo alkality (TBN) mg KOH/g, ASTM D 2896

7,4

Bod tuhnutí, ºC, ASTM D 97

-18

Bod vzplanutí, ºC, ASTM D 92

269

Hustota při 15º C kg/l, ASTM D 4052

0,88

Výhody novinky

Použitím oleje Jenbacher N Oil 40 může uživatel motorů získat následující výhody:

 • Prodloužení životnosti oleje a filtrů až na dvojnásobek doby proti standardnímu intervalu výměny díky mimořádné oxidační stabilitě.
 • Snížení celkových nákladů za dobu životnosti zařízení (LCC) až o 30 %.
 • Výbornou ochranu ventilů díky vylepšeným mazacím vlastnostem, které omezí jejich opotřebení.
 • Vysokou čistotu částí motoru díky výborným dispersním vlastnostem a zpracování sazí.
 • Kontrolu vzniku vysokoteplotních úsad díky výborným schopnostem je rozpouštět
 • Vyrovnanou schopnost maziva napříč provozním podmínkám. To znamená, že olej Jenbacher N Oil 40 může být použitý pro celé portfolio motorů na zemní plyn Jenbacher.

Analýza napoví

Výše získaných benefitů samozřejmě závisí na způsobu provozu a stupni údržby. Abychom si ověřili schopnosti nového oleje podávat zlepšené výkony, zajistila naše společnost sérii odběrů u konkrétních dvou plynových motorů:

 • Oba pracují ve stejném podniku místního hospodářství v Prachaticích.
 • Spalují zemní plyn.
 • Jsou stejně staré.
 • Jsou shodného typu.
 • Mají podobný náběh od zahájení provozu.
 • Jeden pracuje s olejem konkurenčním a druhý s Jenbacher N Oil 40.

U motorů odebíráme vzorky a posíláme je do laboratoře, která analyzuje oleje v programu MSLA. Na výsledky si bude potřeba počkat a určitě se o ně s vámi podělíme. Zmiňuji se o tom proto, že si v naší společnosti chceme z praxe ověřit to, co uvádím výše – tedy že použitím nového oleje může motor Jenbacher jedině získat.

Aby se uživatelé jiných typů motorů necítili odstrkováni, připojuji tabulku s osvědčenými oleji Mobil pro plynové motory s uvedením zmíněné hodnoty TBN a druhy paliv, pro které jsou přednostně určené.

 

Tab. 2 – Specifikace olejů Mobil pro plynové motory

Olej

TBN mg KOH/g

Palivo

   
   

Mobil Pegasus 1

6,5

Alternativní palivo s obsahem do 0,3% síry ve formě sirovodíku.

   

Mobil Pegasus 605

7,1

Palivo obsahující střední množství sirovodíku

   

Skládkový nebo bioplyn kontaminovaný TOH Cl

   

Mobil Pegasus 605 Ultra 40

5,3

Palivo obsahující malého množství sirovodíku

   

Skládkový nebo bioplyn kontaminovaný TOH Cl

   

Mobil Pegasus 610

10,8

Palivo obsahující sirovodík

   

Skládkový nebo bioplyn kontaminovaný TOH Cl

   

Mobil Pegasus 705

5,6

Palivo obsahující malé množství sirovodíku

   

Mobil Pegasus 710

6,5

Palivo s nízkým obsahem síry a chlóru

   

Mobil Pegasus 801

2,2

Čistý zemní plyn

   

Mobil Pegasus 805

6,2

Zemní plyn

   
 

Alternativní palivo obsahující malé množství síry a chlóru

   

Mobil Pegasus 1005

5,3

Zemní plyn

   

Alternativní palivo s nízkám obsahem síry a chlóru

   

Skládkový kyselý plyn s obsahem H2S < 0,1%

   

Mobil Pegasus 1107

6,7

Zemní plyn

   

Palivo s nízkým obsahem H2S

   

Mobil SHC Pegasus 30

5

Zemní plyn

   

Palivo s nízkým obsahem H2S.

   

Mobil SHC Pegasus 40

5,6

Zemní plyn

   

Palivo s nízkým obsahem H2S.

   

Vyšlo v Energii 21, č. 4/2022*

Ing. Václav Miškovský, DLE (Distributor Lubes Engineer)

vaclav.miskovsky@maierkorduletsch.cz

Maier & Korduletsch Maziva, ilustrační foto archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *