Archiv pro rubriku: Vodní zdroje

Filtr

Naší krajině pomůže dohoda o spolupráci

Zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu a Ministerstva životního prostředí o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu, adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy. Předmětem spolupráce je i...

Kategorie: Vodní zdroje

Malé vodní elektrárny jsou ve hře

Malé vodní elektrárny využívají kinetickou energii vodních toků. Jde o zařízení velikosti od malých domovních instalací s výkonem několika kW až po výrobny o výkonu 10 MW. Většina provozovatelů MVE v Česku jsou členy Cechu provozovatelů malých vodních elektráren. Ke konci roku 2021 bylo v Cechu registrováno 220 členů (zastupují 292 výroben). Výtah...

Kategorie: Vodní zdroje

Vodní plochy zlepšují klima

Praha je považována za jednu z nejzelenějších metropolí na světě. Na jejím území každoročně přibývají další modré i zelené plochy – a život ve velkoměstě je díky nim nejen příjemnější, ale též kvalitnější. Co všechno je v adaptaci hlavního města na změnu klimatu nového? A na co se můžeme v brzké době těšit?...

Kategorie: Vodní zdroje

Eefektivita přečerpávacích elektráren

Vývoj cen na evropských trzích s elektřinou prudce zvýšil efektivnost přečerpávacích vodních elektráren (PVE), které v elektrizační soustavě (ES) fungují jako akumulátor střídavé elektřiny. Kde ale budovat nové? Možnost je například na rekultivovaných těžebních jámách lomů hnědého uhlí po ukončení těžby. Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2022. PVE elektrickou...

Kategorie: Vodní zdroje

Snížit spotřebu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na...

Kategorie: Vodní zdroje

Přípravu na suchá léta nepodceňujeme

Po dvou letech zažíváme suché jaro. S výjimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy, střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu Intersucho sice nemá nastat období beze srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, aby současné sucho ustoupilo. Extrémnímu suchu Česko čelilo v letech 2014 až 2020. Řešení problému dopadů sucha...

Kategorie: Vodní zdroje

Vodní elektrárny na rekordní vlně

Vodní elektrárny provozované Skupinou ČEZ v České republice překonaly v roce 2021 s více než 1,28 TWh vyrobené bezemisní elektřiny výrobu z roku 2020 o více než 17 procent. V 10letém srovnání zaostaly pouze za absolutním rekordem dekády z roku 2013. Vedle srážkově a hydrologicky příznivého vývoje se na výsledku pozitivně podepsala i rozsáhlá...

Kategorie: Vodní zdroje

Praha má projekty proti suchu

Podle posledních dat projektu Intersucho se většina regionů v České republice musí vyrovnávat se zemědělským suchem. Nedostatek srážek a sněhu v nížinách v posledních týdnech zimy podle vědců z internetového portálu Intersucho ohrožuje již 85 % území Česka. Výjimkou není ani hlavní město Praha, která se proti suchu proto snaží...

Kategorie: Vodní zdroje

Dotace na budování zdrojů pitné vody

Více než 700 přijatých žádostí v dotační výši přes jednu miliardu korun, taková je bilance právě ukončené tříleté dotační výzvy na budování a regeneraci zdrojů pitné vody. Obce, které si nestihly žádost vyřídit, budou mít další možnost v září. Ministerstvo životního prostředí v aktuálně zveřejněném tříletém rámci Národního programu Životní...

Kategorie: Vodní zdroje