Archiv pro rubriku: Vodní energie

Filtr

Dlouhé stráně stabilizují soustavu

Za 25 let provozu se vyrobilo na Dlouhých stráních přes 10 milionů megawatthodin elektrické energie, z toho samotná přečerpávací elektrárna vyrobila 9 972 799 MWh a přidružená malá vodní elektrárna 10.697 MWh elektrické energie. Svou operativností, možností rychlého najetí do ostrého provozu a velkou kapacitou nádrží pomáhají Dlouhé stráně už...

Kategorie: Vodní energie

Revizní oprava vodní elektrárny Orlík

Největší elektrárna na Vltavě, kterou energetičtí dispečeři využívají hlavně v časech odběrových špiček, prošla v červenci několikatýdenní revizí po hlavní části sezóny. Orlík loni vyrobil více než 261 milionů kWh bezemisní elektřiny a zajistil tak energii pro 75 tisíc domácností ve středních a jižních Čechách. ...

Kategorie: Vodní energie

Více elektřiny hlavně díky modernizacím

Malé vodní elektrárny z portfolia společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje v České republice vyrobily v roce 2020 více než 229 milionů kWh elektřiny, meziročně o 16 % více a nejvíce za posledních šest let. Svou produkcí pokryly roční spotřebu více než 65 tisíc českých domácností. Na tomto úspěchu se podílejí zejména...

Kategorie: Vodní energie

Vodou je třeba šetřit, firmám pomůže audit

Období sucha dokáže potrápit nejednu firmu, jejíž provoz je na vodě přímo závislý. Podle predikcí budou společnosti kvůli klimatickým změnám takovým situacím čelit stále častěji a měli by se na to připravit. Cestou může být takzvaný vodní audit, na který nyní mohou malé a střední podniky získat v rámci výzvy...

Kategorie: Vodní energie

Se suchem musí zemědělci stále počítat

Sucho postihovalo území České republiky i okolní státy už v minulosti, ale ne tak často. V posledních desetiletích však převládají ročníky s nedostatkem vláhy. Suché ročníky přicházejí čím dál častěji. Nedostatek vláhy přináší problémy hlavně zemědělcům, ale úbytek vody v zemědělské půdě ve svém důsledku ohrožuje i provoz vodních elektráren....

Kategorie: Vodní energie

Spolupráce na stavbě hydroelektrárny

Česká hydroenergetická skupina Hydropol postavila a uvedla do provozu vodní elektrárnu Lavoreit v severoitalském regionu Furlansko-Julského Benátska. Jde o významný přírůstek do portfolia této energeticko-developerské společnosti, která realizuje projekty na čtyřech světadílech. V tomto případě se na financování projektu vůbec poprvé podílela německá banka Bayerische Landesbank (BayernLB), a to přibližně...

Kategorie: Vodní energie

Meliorace a závlahy v souvislostech

V přírodě se střídají suché roky s mokrými. V předešlých pěti letech jsme si zvykli na sucho, ale poslední rok překvapil nezvykle vysokým množstvím srážek. Zemědělci tedy musejí brát v úvahu obě možnosti. Při nedostatku vláhy je třeba zavlažovat a v případě nadbytku zase odvodňovat. Meliorace a závlahy se ale...

Kategorie: Vodní energie

Sucho z pohledu terénního hydrogeologa

Rozhodně nezpochybňuji celosvětové klimatické jevy, jako například vzestup teploty, tání ledovců a podobně. Rád bych se ale zaměřil na způsob prezentace sucha v České republice. Podle mne jsou informace o suchu mnohdy nadhodnocené, málo akceptují přirozený chod klimatu a uvádějí zkreslená data o podzemních vodách. Projevy „sucha“ přitom často způsobují...

Kategorie: Vodní energie

Projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

V posledních dvou letech se opět rozvířila debata ohledně dokončení více než stoletého projektu vodní cesty Dunaj-Odra-Labe spojující tři moře – Baltské, Severní a Černé. Názor odborníků na smysl projektu se různí, ale základní otázka zní: Bude koridor jako celek přínosem pro udržitelný rozvoj České republiky? Zastánci projektu jsou přesvědčeni,...

Kategorie: Vodní energie

Uhelná elektrárna využívá i energii vody

Nejen z uhlí, ale i z vody již vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny. Konkrétně je s její pomocí nasvícen areál čistírny odpadních vod, kde jsou v retenčních nádržích, jimiž se vrací do...

Kategorie: Vodní energie