Archiv pro rubriku: Větrná energie

Filtr

Globální atlas mapuje potenciál větru

Globální větrný atlas (Global Wind Atlas – GWA) je volně přístupná webová aplikace, vyvinutá s cílem pomoci politikům, plánovačům a investorům identifikovat oblasti s velkým větrným potenciálem pro výrobu elektřiny prakticky kdekoli na světě a provést předběžné výpočty. Globální větrný atlas současně uživatelům odpovídá na online dotazy a poskytuje datové...

Kategorie: Větrná energie

Nejvyšší elektrárna se vznáší nad Aljaškou

Stožáry větrných elektráren stále rostou, aby turbíny dosáhly na silnější vítr. Jedna malá turbína se však i bez stožáru točí vysoko nad většinou z nich. Společnost Altaeros Energies již několik let provozuje na Aljašce „vzdušnou“ větrnou elektrárnu, aby do tamní zapadlé komunity přinesla dostupnější energii. Ve své době šlo o...

Kategorie: Větrná energie

Větrné elektrárny v Evropě v roce 2019

Sdružení CEO WindEurope zveřejnilo výroční statistiku o větrné energetice v Evropě za rok 2019. Z údajů vyplývá, že v Evropě loni přibyly větrné elektrárny o výkonu 15 temelínských bloků. Pokrývají tak asi 15 % evropské spotřeby elektřiny, zatímco v ČR méně než 1 %. Česko se na úroveň využívání větrných...

Kategorie: Větrná energie

Banka a financování větrných elektráren

Komerční banka jako jedna z nejvýznamnějších bank na českém finančním trhu má podíl také na financování sektoru energetiky. Zabývá se i projekty větrných elektráren. Jejich výstavba se ale v Česku v současnosti prakticky zastavila. Jedním z důvodů může být, že jsou z hlediska přípravy a financování poměrně specifické.

Kategorie: Větrná energie

Větrná energetika je pilířem dekarbonizace

Sdružení WindEurope se sídlem v Bruselu, dříve Evropské sdružení pro větrnou energii (EWEA), podporuje využívání větrné energie (nejen) v celé Evropě. Má přes 600 členů ve více než 50 zemích. Patří k nim zejména globální výrobci větrných parků, ale i menší regionální společnosti, dodavatelé komponent, výzkumné ústavy, výrobci a distributoři...

Kategorie: Větrná energie

Příklady dobré evropské praxe

Organizace Hnutí Duha před časem vydala publikaci o úspěšných projektech zapojení obnovitelných zdrojů do komunit v některých evropských státech. Podobné projekty mohou být úspěšné i v českých městech a vesnicích. Investoři i občané však k tomu musí přistoupit aktivněji. A že to jde, dokazují dva příklady z oboru větrných elektráren...

Kategorie: Větrná energie

Náhrada elektřiny z jádra elektřinou z větru?

Příspěvek se zabývá odhadem dlouhodobých marginálních nákladů náhrady jednotky odpadlého výkonu v jaderné elektrárně. Náhradou může být buď nová jaderná elektrárna, splňující zvýšené požadavky na bezpečnost, anebo například kombinace větrných a přečerpávacích vodních elektráren. Odhad je proveden pomocí dlouhodobých marginálních nákladů na elektřinu, vypočtených metodou reprezentantů.

Kategorie: Větrná energie

Pro bezpečný provoz servisních výtahů

Servisní výtahy větrných elektráren (VTE) jsou specifická zdvihací zařízení, určená k přepravě technické obsluhy. To je důležitá definice, neboť kromě funkčnosti výtahu při servisu elektrárny musí výtah v prvé řadě zajistit bezpečnost osob. K tomu je nezbytné provádět pravidelnou údržbu výtahu a servisní prohlídky podle požadavků výrobce.

Kategorie: Větrná energie

Limity pro umístění větrných elektráren

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) přestavilo na podzim roku 2018 metodický návod „Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny“. Jak již název návodu napovídá, obsahuje i limity, které je třeba respektovat při výstavbě nových větrných elektráren.

Kategorie: Větrná energie

Malá větrná elektrárna se svislou osou

Článek popisuje vznik a princip činnosti nového typu malé větrné elektrárny se svislou osou, která funguje na známém Darriově principu. Řešení se liší v tom, že lopatky jsou tvořeny pevnou a pružnou částí, takže využívají vztlak, skluz, přímé reakce a pracují i „proti větru“. Tvar lopatky způsobuje změnu laminárního proudění...

Kategorie: Větrná energie