Archiv pro rubriku: Větrná energie

Filtr

Do komunitní krajiny patří i větrné parky

Výhled z některých kopců na české straně Lužických hor směrem k severu působí silným dojmem. Větrné elektrárny v německé rovině je vidět, kam oko dohlédne. Zároveň jsou však vidět chladicí věže uhelné elektrárny a jáma dolu v německé části Lužice. Když výletníci obrátí zrak na českou stranu, vidí jen lesy...

Kategorie: Větrná energie

Vývoj malé větrné elektrárny pokračuje

Společnost Rolizo v minulých několika letech řešila (s částečnou dotační podporou ze státního programu OPPIK a ve spolupráci s TUO VŠB Ostrava) vývoj nového typu malé větrné elektrárny. Cílem bylo vytvořit rotor se svislou osou rotace a pružnými vztlakovými lopatkami. První informaci o projektu jsme přinesli v Energii 21 č....

Kategorie: Větrná energie

Dodávka garantované zelené elektřiny

Společnosti ŠKO-ENERGO a Ambient Energy uzavřely kontrakt o dlouhodobém odběru elektřiny vyrobené větrnou energií přímo konkrétními zdroji. Jde o první korporátní smlouvu v České republice o dodávce čisté energie fungující na principu PPA (Power Purchase Agreements). První dodávky elektřiny z větrného parku do ŠKO-ENERGO a automobilky ŠKODA AUTO začnou proudit...

Kategorie: Větrná energie

Nenápadná inovace přináší zajímavý efekt

Také u větrných elektráren probíhá vývoj s cílem zvýšit výkon za přiměřenou cenu. Zlepšení se zkrátka musí ekonomicky vyplatit. Změna přitom nemusí být příliš nápadná, v minulosti tomu například při zmenšení gondoly s automatickou regulací kmitočtu oproti gondole s automatickou převodovkou. Konstrukční změna popsaná v článku rovněž není ze země...

Kategorie: Větrná energie

Větrné elektrárny desetkrát výkonnější

Datum 15. června je také světovým dnem větrné energie. V Česku ho slavíme už po šestnácté. Před šestnácti lety se rovněž začala psát moderní historie zelené energetiky. Tu zástupci sektoru spojují se začátkem platnosti zákona, který umožnil vznik nových větrných elektráren. Od jeho přijetí bylo v tuzemsku zprovozněno 340 megawattů...

Kategorie: Větrná energie

Jak se vyrábí „větrný plyn“ a proč je důležitý

Obnovitelné zdroje jsou zřejmě jedinou nadějí proti globálnímu oteplení, ale jejich produkce elektřiny a tepla je nestabilní. Proto k sobě potřebují vhodný tandem, neboli úschovnu energie pro období poklesu nebo přerušení jejich výkonu. U vodní energie to je například vodní nádrž, u fotofoltaiky bateriové úložiště, u fototermiky akumulace tepla do...

Kategorie: Větrná energie

Příčinou stagnace je nepodpora státu

Přírůstek větrných elektráren v Evropě se loni kvůli pandemii propadl o 19 % oproti očekáváním, uvedl ve své čerstvé zprávě WindEurope. V Česku se po letech téměř stagnace nové větrné elektrárny propadly na samé dno, nebyla postavena ani jedna. Důvodem ale není pandemie, ale nekoncepční a přehlíživý přístup státu. Česká...

Kategorie: Větrná energie

Inovační technologie pomůže při recyklaci

Při likvidaci větrných elektráren je hlavní problém s listy rotoru. Zatím je nelze dobře recyklovat, takže se obvykle sešrotují a odvezou na skládku. Jenže například v USA má být v příštích letech vyřazeno více než 8000 listů. Se zvyšováním počtu větrných elektráren toto číslo globálně narůstá. Firmy i vědci proto...

Kategorie: Větrná energie

Efektivita malých větrných elektráren

V souvislosti s koncepcí lokálního zásobování čistou energií a soběstačností budov se opět zvyšuje zájem o malé větrné elektrárny (VtE). Největší přínos má využití VtE na střeše budov, na menších farmách či na odlehlých lokalitách bez možnosti odběru elektřiny. A to ideálně v kombinaci se solárními zdroji. Efektivita výroby elektřiny...

Kategorie: Větrná energie

Třetina elektřiny v Česku může být z větru

Tuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt téměř třetinu dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to i po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich výstavbou a provozem. Vyplývá to z nedávno zveřejněné studie připravené Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro Českou společnost pro větrnou...

Kategorie: Větrná energie