Archiv pro rubriku: Souvislosti

Filtr

Podniky vypustily opět více toxických látek

Množství vypouštěných rakovinotvorných, mutagenních a reprotoxických látek (látek ohrožujících reprodukci) se meziročně výrazně zvýšilo. Zvýšily se také emise skleníkových plynů a rtuti, na kterých se stále nejvyšší měrou podílejí uhelné elektrárny. Dobrou zprávou je nižší množství vypuštěných látek nebezpečných pro vodní organismy, snížení emisí plynů způsobujících kyselé srážky, prachových částic...

Kategorie: Souvislosti

Globální společnosti diskutují o změně

Významná datová a analytická agentura GlobalData uvedla, že v podnikatelském světě je na vzestupu intenzivní diskuze nadnárodních společností o „přechodu energie“. Uprostřed geopolitického napětí a rostoucích cen plynu o tom od ledna do srpna 2022 diskutovalo více než 400 společností, což je nárůst o přibližně 7 % od roku 2021....

Kategorie: Souvislosti

Více podpořit energetickou nezávislost

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku žádají v dopise ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, aby pomohl nasměrovat Evropu k ambiciózním cílům v úsporách energie a obnovitelných zdrojích. Rada pro energetiku je poslední z tria vrcholných orgánů EU, který zatím nepodpořil rychlejší snižování závislosti na...

Kategorie: Souvislosti

Nástroj pro spravedlivou transformaci

Díky programu Fondu pro spravedlivou transformaci obdrží Česko 1,64 miliardy eur ve formě grantů EU na podporu úsilí země o postupné ukončení výroby energie z uhlí do roku 2033 a zajištění spravedlivé transformace na klimatickou neutralitu. Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčovým nástrojem k zajištění toho, aby přechod na klimaticky...

Kategorie: Souvislosti

Podporujeme spravedlivé řešení krize

Skupina ekologických organizací v prohlášení vyjádřila podporu demonstraci Proti chudobě, kterou svolala Českomoravská konfederace odborových svazů na 8. října na Václavské náměstí. Organizace vítají některé požadavky odborů, jako snížení cen energií a dalších základních potřeb (např. bydlení), spravedlivé rozložení nákladů na řešení krize a zvýšení minimální mzdy. Demonstrace se hodlají...

Kategorie: Souvislosti

Účast na konferenci Green Deal Summit?

V otevřeném dopise [1] Klimatická koalice vyzvala vládu a další veřejné instituce, aby odvolali svou účast na konferenci Green Deal Summit, [2] která proběhne 26. září 2022 v Praze. Hlavním partnerem této konference je totiž firma Shell, jedna z největších fosilních korporací na světě. Podle Klimatické koalice účast a spolupráce...

Kategorie: Souvislosti

Proběhl SJEZD studentů za klima

V neděli 11. 9. 2022 skončil v Praze první SJEZD studentů za klima – celostátní setkání mladých lidí, pořádaný hnutím Fridays for Future. Studenti dnes cítí nejistotu a nelíbí se jim, že zatímco uhlobaroni mají rekordní zisky, obyčejní lidé se strachují, jak zaplatí vysoké účty za energii. Na závěr sjezdu studenti vydali prohlášení...

Kategorie: Souvislosti

Komora OZE připravila návrh opatření

Komora OZE poskytla relevantním ministerstvům – MPO, MMR a MŽP – klíčová opatření pro rychlejší a snazší výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Jejich cílem je zjednodušit povolovací procesy pro výstavbu obnovitelných zdrojů a rozvoj energetických společenství. Týkají se novelizace energetického zákona, stávajícího i nového stavebního zákona a dalších zákonů. Návrhy Komory...

Kategorie: Souvislosti

Podpořit projekty oběhového hospodářství

Aktuální balíček vyhlášených výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 se soustředí jak na projekty v sektoru oběhového hospodářství, tak na podporu aktivit v oblasti zvyšování kvality ovzduší. Vzniknou například nová re-use centra, sběrné dvory, systémy pro třídění a další zařízení. Ve čtyřech výzvách je připraveno přibližně 3,5 mld. korun....

Kategorie: Souvislosti

Extrémy jsou důsledky změny klimatu 

Extrémní počasí - od nadprůměrných vln veder po neobvykle silné lijáky - způsobilo v letošním roce dramatické změny po celém světě. Vlivem extrémního počasí zahynuly tisíce lidí a další miliony musely opustit své domovy. Vědci tvrdí, že mnohé z letošních katastrof lze přiřadit k důsledkům změny klimatu, informovala agentura Reuters....

Kategorie: Souvislosti