Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Snížení závislosti a pokrok v transformaci

Evropská komise představila plán REPowerEU, který je její reakcí na obtíže a narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Naléhavé důvody pro transformaci evropského energetického systému jsou dva: ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech, která jsou využívána jako ekonomická a politická zbraň a stojí evropské daňové...

Kategorie: Nezařazené

Seznam článků v časopisu Energie 21/2019

Odborný recenzovaný časopis Energie 21 je jediným časopisem v České republice, který se komplexně a v souvislostech zabývá obnovitelnými zdroji energie, ekologicky přijatelnými alternativními zdroji, efektivním využitím energie a udržitelným rozvojem krajiny a regionů. Časopis vydává vydavatelství Profi Press s.r.o.

Kategorie: Nezařazené

Oděvy pro pracovní pohodu a bezpečí

Především zimní dny jsou krátké. Často bývá zataženo, viditelnost je většinou horší. Každý, kdo pracuje venku, na ulicích, silnicích nebo stavbách, potřebuje výstražné oblečení s reflexními prvky. Lépe řečeno by mu ho měl dopřát zaměstnavatel.

Kategorie: Nezařazené

Voda, potraviny, energie a udržitelná budoucnost

Voda, energie a potraviny začínají být nedostatkovým zbožím. Jenže snaha lepší zajištění jednoho z těchto zdrojů často negativně ovlivňuje ostatní. Britský list The Guardian se sponzorskou účastí pivovarů SABMiller zorganizoval diskuzi odborníků a manažerů možných řešeních. Diskuze byla rozdělena do tří částí a účastníci reagovali i na otázky čtenářů.

Kategorie: Nezařazené

Modernizace velkoplošné fasády budovy

Řada logických argumentů může vést k domněnce, že modernizace či hlubší sanace fasád u starších industriálních a administrativních objektů jsou zákonitě spojeny s dlouhodobým přerušením provozu a vznikem souvisejících nákladů, nemluvě o rapidním zvýšení hluku a prašnosti v okolí. Nemusí tomu však být pravidlem, jak dokládá ukázková modernizace fasády u...

Kategorie: Nezařazené

Účinek směrnice Evropského parlamenu a Rady 2009/28/ES

Omezování podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím změn právní úpravy, zejména institutu odvodů z elektřiny ze slunečního záření, vedlo k soudním sporům, z nichž některé se vztahovaly k účinkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o...

Kategorie: Nezařazené

Větrné elektrárny nabízejí nové možnosti

Větrné elektrárny jsou celosvětově velmi perspektivním zdrojem energie, ale v současnosti jsou v rozvoji částečně limitovány některými provozními problémy. Moderní větrné elektrárny však nabízejí nové technické možnosti, a to hlavně ve schopnosti efektivní integrace do elektrizační soustavy.

Kategorie: Nezařazené

Stanice vyrábí bioplyn i kompost

Za jednoduchým a flexibilním řešením pro využití organických materiálů při efektivní a rychlé recyklaci včetně redukce množství bioodpadů, což znamená v konečném důsledku zvýšení hodnoty zpracované hmoty, jsme se vypravili do slovinského města Ptuj.

Kategorie: Nezařazené

Kvalita jednotky je potvrzena homologací

Zájemci o jízdu na bioetanol i přes pokles nabídky nových Flexi Fuelů – automobilů uzpůsobených pro jízdu na bioetanol E85 – nemusí smutnit, mají totiž možnost využít některé z homologovaných přestavbových jednotek, které se na českém trhu nově objevily. Díky nim tak mohou výrazně uspořit v době ekonomické krize.

Kategorie: Nezařazené