Archiv pro rubriku: Energetika21

Filtr

Sektor OZE zvládá globální výzvy

Globální investice do obnovitelné energie (zejména sluneční a větrné) dosáhly v první polovině roku 2022 celkové výše 226 miliard USD, což představuje nový rekord za prvních šest měsíců roku. Nárůst investic odráží zrychlení poptávky po dodávkách čisté energie pro řešení probíhající globální energetické a klimatické krize. Uvádí to nová zpráva...

Kategorie: Energetika21

Košické ocelárny sníží klimatickou stopu

Společnosti U. S. Steel Košice (USSK), ČEZ a ESCO Slovensko (společný podnik ČEZ ESCO a Slovenského plynárenského priemyslu) podepsaly memorandum o spolupráci na vytvoření strategického partnerství. Předmětem je analýza budoucích energetických potřeb USSK a spolupráce při zásobování oceláren bezemisní elektřinou z obnovitelných a jaderných zdrojů či zavádění energeticky úsporných opatření a...

Kategorie: Energetika21

Prohlášení o energetické bezpečnosti

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes jednal se spolkovým ministrem hospodářství a ochrany klimatu Robertem Habeckem. Kromě priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie a průmyslové a obchodní politiky se zaměřili na aktuální otázky energetické a klimatické politiky, zejména na energetickou bezpečnost. Podepsali také společné prohlášení o energetické bezpečnosti,...

Kategorie: Energetika21

Investice do výroby „zelené“ oceli

Huť LIBERTY Ostrava uzavřela se společností Danieli smlouvu na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí ve své ocelárně. Investice v celkové výši 8,6 miliardy korun umožní huti snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent. Majitel skupiny LIBERTY současně stvrdil partnerství se společností ČEZ ESCO při...

Kategorie: Energetika21

První etapa komunitní energetiky

Svaz moderní energetiky (SME) připravil pro města a obce praktický manuál, jak postupovat při přípravě projektů komunitní energetiky krok za krokem. Reaguje tím na právě zveřejněnou výzvu Modernizačního fondu, která obcím nabízí dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren, instalaci akumulačních baterií, ale také na pokrytí nákladů na posílení konstrukcí střech pro...

Kategorie: Energetika21

Evropa oslabuje klimatickou legislativu

Podle stanoviska sdružení Klimatická koalice a Centrum pro dopravu a energetiku také evropští ministři a ministryně životního prostředí (po Evropském parlamentu) v podstatě rezignují na cíl omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C. Nejnovější jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku totiž nedokázalo posílit jednotlivé části klimatické legislativy Fit for...

Kategorie: Energetika21

Cesta k reformě emisních povolenek

Evropský parlament na druhý pokus schválil svou pozici k reformě systému emisních povolenek, na níž se nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032. Poslanci se shodli také na parametrech dvou dalších úzce souvisejících norem, zavedení...

Kategorie: Energetika21

Ministerstvo podporuje ochranu klimatu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu. Součástí je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu. Navíc se zvyšuje podpora pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy....

Kategorie: Energetika21

Evropa připravuje zdanění energií

Evropská unie připravuje nová pravidla pro zdanění energií. Daně sice cílí na znečišťovatele, mohou ale zasáhnout i samotné spotřebitele. Pokud by stát nastavil vhodný kompenzační systém, mohl by je před dopadem daní ochránit a peníze směřovat zpět do domácností. Upozorňuje na to nová studie klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky....

Kategorie: Energetika21

Hlasování o klimatických opatřeních

Europoslanci a europoslankyně budou 7. června hlasovat o několika důležitých částech připravované klimaticko-energetické legislativy z balíku Fit for 55. Hlasování může ovlivnit další podobu projednávaných opatření. Název Fit for 55 odkazuje k aktuálnímu eurounijnímu cíli snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % (oproti roku 1990). Nevládní organizace...

Kategorie: Energetika21