Archiv pro rubriku: Bioplyn

Filtr

Vláda vyzvala ke zvýšení výroby bioplynu

Předseda vlády Petr Fiala ve svém nedávném mimořádném projevu zmínil i potřebu zvýšení produkce a širšího využití bioplynu. Apel zazněl hlavně v souvislosti s odstraněním závislosti na fosilních zdrojích z Ruska, ale bioenergetika se i tak po letech určité stagnace opět dostává do popředí zájmu politiků – a zcela právem. Bioplyn, biometan...

Kategorie: Bioplyn

Trojnásobná ochrana vašich siláží

V posledních letech jsou výnos a kvalita sklízených substrátů do bioplynových stanic velmi nejisté. Dlouhotrvající suchá období a nepravidelný přísun intenzivních srážek zvyšuje počet škodlivých mikroorganismů na rostlinách ještě před silážováním. V uskladněných substrátech pak nacházíme mnohem vyšší koncentrace kvasinek a plísní. Cílem je vytěžit ze sklizené hmoty maximální množství energie a využít ji k výrobě bioplynu. Hlavním tématem...

Kategorie: Bioplyn

Odparka jako technologická novinka

Jednou z technologických novinek v oblasti BPS je zařízení tzv. vícestupňové vakuové odparky. Jde o soubor technologických prvků, který za pomoci tepla z BPS dokáže zásadně zredukovat množství digestátu, a to až o 70 %. Díky tak výraznému snížení množství fugátu nemusíme u nových BPS budovat obrovské koncové sklady s velkou skladovací kapacitou. U...

Kategorie: Bioplyn

Nevyužité teplo dokáže přinášet zisk

Bioplynová stanice (BPS) produkuje kromě elektrické energie také velké množství tepla. Velká část stanice dokáže toto teplo využít jen částečně, a to hlavně během zimního období. Výsledkem je, že drtivá většina tepla je odsouzená ke zmaření v chladičích. Společnost B:POWER dokáže toto teplo jednoduše využít pro výrobu dodatečné elektrické energie nebo...

Kategorie: Bioplyn