Archiv pro rubriku: Biomasa

Filtr

Réví: ideální palivo pro vinařské provozy

Jako zajímavý partner v oblasti vytápění dřevními palivy se během několika posledních let ukázaly vinařské provozy. Zejména pokud se jedná o automatické systémy vytápění dřevní štěpkou.   Důvodů, proč zvážit instalaci takového topného systému, je hned několik. V obecné rovině se jedná o dva nejvýznamnější parametry. Prvním z nich je snaha...

Kategorie: Biomasa

Z bioodpadů lze vyrábět biometan

Podle informací ENDS Europe zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení o nesplnění povinnosti, takzvaný infringement. Řízení se má týkat skládkování odpadů bez předchozího předtřídění směsných komunálních odpadů, které požaduje skládková směrnice EU. Ministerstvo životního prostředí musí Evropské komisi ve stanovené lhůtě (obvykle 2 měsíce) zaslat podrobnou odpověď. Podle skládkové...

Kategorie: Biomasa

Dřevní pelety jsou na vzestupu

Společnost Stora Enso, která ve svém závodě ve Ždírci nad Doubravou vyrábí dřevní pelety, zaznamenala v loňském roce další zvýšení poptávky v tuzemsku. Česko se tak poprvé v historii stalo pro závod největším odbytištěm. Poptávka po peletách, které jsou nákladově efektivním a obnovitelným zdrojem energie, roste zejména v souvislosti se skokovým nárůstem cen plynu...

Kategorie: Biomasa

Zemědělství plus bioenergetika

Nižší závislost na fosilních palivech, vyšší bezpečnost dodávek energií, cenová stabilizace, rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich flexibilita. Tato témata dnes rezonují a v kontextu událostí snad již všichni chápou i jejich význam. Doba si ale žádá konkrétní činy. Významnou roli mohou v této souvislosti sehrát zemědělské bioplynové stanice. Výtah z článku,...

Kategorie: Biomasa

Komora podporuje využití bioplynu

V rámci výstavy Biomasa se v Brně uskutečnil 31. sněm Agrární komory ČR. Členy komory jsou hlavně větší podniky, které vznikly na platformě zemědělských družstev a státních statků. Účastníci sněmu vyslovili i požadavek,  aby se posunuly termíny plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, zejména pro snižování použití pesticidů a minerálních...

Kategorie: Biomasa

Akvizice významné teplárny na biomasu

Energetická skupina UCED dokončila akvizici společnosti EC Biowatt, a. s., jedné z největších tepláren na biomasu v Česku. Nově vlastní ekologický provoz se dvěma biobloky v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a. s. UCED díky akvizici zvýší ročně objem distribuované elektřiny o hodnotu přesahující 56 GWh a distribuce tepla naroste o...

Kategorie: Biomasa

Pelety místo uhlí je vítězství ekologie

O vytápění peletami již slyšel asi každý, ale i tak je užitečné připomenout, o jakém palivu je řeč. V prvé řadě jsou to pelety dřevní, neboli vyrobené z kvalitní dřevní hmoty. U nás se vyrábějí hlavně z odřezků v dřevozpracujícím průmyslu. Kvalitu pelet po všech stránkách dostatečně zaručuje mezinárodní certifikace...

Kategorie: Biomasa

Mikrokogenerace se uplatňuje v praxi

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je klimaticky i energeticky nejefektivnější způsob využití paliva včetně biomasy. Kvůli nedostupnosti vhodných technologií však byla dosud vyhrazena zejména pro tzv. velkou energetiku. Situace se ale mění, a to i díky výzkumníkům z Českého vysokého učení technického v Praze, kde byl v roce 2020 završen...

Kategorie: Biomasa