Archiv pro rubriku: Biomasa

Filtr

Dřevní paliva vytápějí ekologicky

Dřevní biomasa je v taxonomii EU klasifikována jako zdroj ekologicky a klimaticky přijatelného tepla. Spalováním dřeva sice vzniká například oxid uhličitý, ale z hlediska dekarbonizace jde o zdroj uhlíkově neutrální. Praktický i ekonomický význam dřevní biomasy jako moderního zdroje tepla vzrostl i v souvislosti s nebývalým růstem ceny dalších paliv, zejména zemního plynu ...

Kategorie: Biomasa, Rozhovor

Proměna konvenční energetiky je příležitost

Získávat víc zeleného plynu z bioplynových stanic si klade za cíl stále více firem i celých států. Jen v Česku existují stovky bioplynových stanic a volné biomasy je zatím relativně dost. Podle odborníků by tímto způsobem bylo možné rychle pokrýt nejméně deset procent tuzemské spotřeby zemního plynu. Stranou však nezůstávají ani teplárny...

Kategorie: Biomasa

Trend: Topení v krbu s akumulací

Aktuální růst cen energií a nejistota ohledně dodávek ruského plynu výrazně nahrává popularitě vytápění dřevem. Mezi lidmi roste zájem například o akumulační krbové systémy. Oproti stejnému období před dvěma lety se přitom jedná o změnu. Během pandemie se obliba vytápění dřevem projevovala zejména na zájmu o designové krbové vložky, nyní...

Kategorie: Biomasa

Roste zájem o kotle na dřevní paliva

Mezi českými domácnostmi masivně roste zájem o vytápění dřevními palivy. Domácí výrobci hlásí zvýšení prodejů kotlů na dřevo nebo dřevní pelety o 50 %. Výroba pelet v České republice vzrostla v prvním čtvrtletí 2022 oproti stejnému období loňského roku o rekordních 11 procent. Palivovým dřevem u nás vedle toho topí asi 1,2...

Kategorie: Biomasa

Réví: ideální palivo pro vinařské provozy

Jako zajímavý partner v oblasti vytápění dřevními palivy se během několika posledních let ukázaly vinařské provozy. Zejména pokud se jedná o automatické systémy vytápění dřevní štěpkou.   Důvodů, proč zvážit instalaci takového topného systému, je hned několik. V obecné rovině se jedná o dva nejvýznamnější parametry. Prvním z nich je snaha...

Kategorie: Biomasa

Z bioodpadů lze vyrábět biometan

Podle informací ENDS Europe zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení o nesplnění povinnosti, takzvaný infringement. Řízení se má týkat skládkování odpadů bez předchozího předtřídění směsných komunálních odpadů, které požaduje skládková směrnice EU. Ministerstvo životního prostředí musí Evropské komisi ve stanovené lhůtě (obvykle 2 měsíce) zaslat podrobnou odpověď. Podle skládkové...

Kategorie: Biomasa

Dřevní pelety jsou na vzestupu

Společnost Stora Enso, která ve svém závodě ve Ždírci nad Doubravou vyrábí dřevní pelety, zaznamenala v loňském roce další zvýšení poptávky v tuzemsku. Česko se tak poprvé v historii stalo pro závod největším odbytištěm. Poptávka po peletách, které jsou nákladově efektivním a obnovitelným zdrojem energie, roste zejména v souvislosti se skokovým nárůstem cen plynu...

Kategorie: Biomasa

Zemědělství plus bioenergetika

Nižší závislost na fosilních palivech, vyšší bezpečnost dodávek energií, cenová stabilizace, rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich flexibilita. Tato témata dnes rezonují a v kontextu událostí snad již všichni chápou i jejich význam. Doba si ale žádá konkrétní činy. Významnou roli mohou v této souvislosti sehrát zemědělské bioplynové stanice. Výtah z článku,...

Kategorie: Biomasa

Komora podporuje využití bioplynu

V rámci výstavy Biomasa se v Brně uskutečnil 31. sněm Agrární komory ČR. Členy komory jsou hlavně větší podniky, které vznikly na platformě zemědělských družstev a státních statků. Účastníci sněmu vyslovili i požadavek,  aby se posunuly termíny plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, zejména pro snižování použití pesticidů a minerálních...

Kategorie: Biomasa

Akvizice významné teplárny na biomasu

Energetická skupina UCED dokončila akvizici společnosti EC Biowatt, a. s., jedné z největších tepláren na biomasu v Česku. Nově vlastní ekologický provoz se dvěma biobloky v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a. s. UCED díky akvizici zvýší ročně objem distribuované elektřiny o hodnotu přesahující 56 GWh a distribuce tepla naroste o...

Kategorie: Biomasa