Informační technologie v inteligentní budově

Z technologického hlediska jsou pod pojmem inteligentní budova často chápány budovy s nějakou formou centralizovaného řízení. Současné komerční budovy jsou vybaveny velkým množstvím technologických systémů. Donedávna byly tyto systémy budovány nezávisle na sobě. V posledních letech dochází k vzájemnému propojování, integraci a konsolidaci těchto systémů a jejich jednotnému řízení. Moderní informační technologie (IT) včetně komunikačních sítí hrají v tomto procesu stále větší roli.

Svět technologických systémů v takzvaných inteligentních budovách prožívá bouřlivý vývoj, který je srovnatelný s rozvojem IT technologií. Docházi k postupné konsolidaci a standardizaci systémů, sjednocování správy a řízení a k postupnému přechodu na jednotnou transportní infrastrukturu využívající technologií na bázi Ethernet a TCP/IP. Na IT infrastrukturu v komerčních/administrativních budovách se lze dívat z různých úhlů pohledu.

IT je poměrně velký konzument energie (obvykle asi 25 % spotřeby budovy). Odpovědí na tento fakt je vznik technologií pro kompexní energetický management celého IT prostředí s využitím prostředků chytré síťové infrastruktury s možností napojení do globálního systému řízení celé budovy.

Významným trendem je integrace a konvergence IT infrastruktury s infrastrukturou pro technologické systémy budov za účelem vyřešení nově kladených požadavků na building systémy (vysoká dostupnost, bezpečnost, propojení do Internetu, mobilita apod.). Plná integrace však není v dnešních podmínkách vždy proveditelná, hlavní překážkou bývají především politické aspekty.

Nové technologie a sofistikované automatizované systémy mohou přinášet lepší podmínky pro uživatele budovy, výhody pro správce a vlastníka dané budovy, nicméně nejsou samospasitelné. Nepřítelem k úspěšnému nasazení se často může stát nikoli technologie sama, ale její nesprávné používání, složitost obslužných systémů či nedostatek znalostí jednotlivých uživatelů. Mějme tedy při realizaci inteligetních budov na paměti, že je nestavíme kvůli technologiím samotným, ale především kvůli lidem, kteří ji budou užívat ať již jako nájemci, či jako pronajímatelé a vlastníci.*

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autor: Pavel Křižanovský, Customer Solution Architect, Cisco

Obrázek: Integrace roztříštěných systémů do jednoho transportního komunikačního prostředí

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *