Globální oteplení lze omezit

Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) zveřejnil třetí část nové zprávy, která popisuje možnosti snižování emisí skleníkových plynů. Výsledky představil místopředseda pracovní skupiny k třetí části zprávy profesor Jim Skea, místopředseda pracovní skupiny III IPCCl, na přednášce pořádané v Praze.

Globální emise rostly v letech 2000–2010 rychleji než kdy předtím a to především kvůli spalování uhlí. Rozvíjející se země dnes vypouštějí v absolutních číslech více emisí než státy OECD, ale v přepočtu na obyvatele stále daleko méně. Dvě třetiny emisí skleníkových plynů pocházejí ze spalování fosilních paliv a průmyslové výroby.

Prof. Jim Skea k tomu řekl: “Poslední zpráva IPCC vysílá jasný signál politikům: pokud budeme pokračovat tak jako doteď, svět se oteplí o tři až pět stupňů Celsia do konce století. Stále máme možnost vyhnout se nebezpečné klimatické změně a dodržet cíl přijatý na půdě OSN –  udržet oteplení pod dvěma stupni Celsia. To však znamená významné investice do energetické efektivity a čistých technologií pro výrobu energie.“

Klíčovou strategií jsou úspory energie v sektoru budov, dopravy a průmyslu. Zpráva ukazuje přínosy obnovitelných zdrojů energie a současného utlumování spalování špinavých a stále dražších fosilních paliv. Podíl nízkouhlíkových či bezemisních zdrojů energie se musí do roku 2050 minimálně ztrojnásobit. Přechod na obnovitelné zdroje přinese celou řadu benefitů, jako je energetická bezpečnost, nová pracovní místa a zdravější ovzduší.*

Obrázek: Stále máme možnost vyhnout se nebezpečné klimatické změně. Foto archiv/AE

Celý článek vyšel v časopise Alternativní energie č. 2/2014.

Autor: Red (Zdroj: Klimatická koalice)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *