Globální atlas mapuje potenciál větru

Globální větrný atlas (Global Wind Atlas – GWA) je volně přístupná webová aplikace, vyvinutá s cílem pomoci politikům, plánovačům a investorům identifikovat oblasti s velkým větrným potenciálem pro výrobu elektřiny prakticky kdekoli na světě a provést předběžné výpočty. Globální větrný atlas současně uživatelům odpovídá na online dotazy a poskytuje datové sady založené na nejnovějších vstupních datech a metodikách modelování větrné energie.

Výtah z článku, který vychází v časopisu Energie 21 č. 3/2020.
Současná verze globálního větrného atlasu (GWA 3.0) je výsledkem spolupráce mezi oddělením větrné energie na Dánské technické univerzitě (DTU Wind Energy) a skupinou Světové banky složenou ze Světové banky a Mezinárodních financí (Corporation nebo IFC). Představuje hlavní upgrade z GWA 2.0 a první verzi Global Wind Atlas (GWA 1.0).
Práce na GWA 2.0 a GWA 3.0 byly primárně financovány z programu pomoci v energetickém sektoru (ESMAP), trustového fondu s více dárci, spravovaného Světovou bankou a podporovaného 13 oficiálními dvoustrannými dárci. Je to součást globální iniciativy ESMAP o mapování obnovitelných zdrojů energie, která zahrnuje biomasu, malou vodní energii, sluneční energii a větrnou energii. GWA 3.0 staví na trvalém závazku DTU Wind Energy šířit údaje a vědu o větrných zdrojích mezinárodnímu společenství. Pro zajištění velkého objemu dat o globálním větru Skupina světové banky vybrala společnost Vortex, předního komerčního poskytovatele analýzy údajů o větrných zdrojích.
Webové stránky GWA (https://globalwindatlas.info/) budou i nadále vyvíjeny, vlastněny a provozovány společností DTU Wind Energy. Budoucí aktualizace a vylepšení v rámci partnerství se skupinou Světové banky a ESMAP jsou již naplánovány.
Tvůrci projektu zdůrazňují, že GWA má primárně sloužit projektantům během fáze průzkumu a předběžného posouzení větrných zdrojů před instalací stanic pro měření meteorologie na místě. Agregované informace a modely jsou pak užitečné také pro politiky k posouzení potenciálu větrných zdrojů na provinční a místní úrovni. Není však vhodné je využívat jako finální podklad například při posuzování velikosti a umístění jednotlivé větrné farmy.
Gro (Zdroj: Energydata.info)
Obrázky:
Na mapě lze lokalizovat oblasti téměř kdekoli na světě
GWA jako metodu tvorby dat používá zmenšování měřítka
Atlas slouží hlavně projektantům a politikům při plánování regionů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *