Fórum na Žofíně: Energetický trh v České republice

V polovině února se v Praze konalo již 160. Žofínské fórum, věnované tentokrát energetice. Na fóru vystoupil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a další významní přednášející. Sál zaplnilo asi 250 zástupců energetických firem, státních orgánů, výzkumných ústavů, vysokých škol, odborné veřejnosti a médií.

O koncepci, Temelínu a limitech

Hlavní referát pronesl nový ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na téma Státní energetická koncepce. Zdůraznil, že jejím cílem by mělo být co možná eliminovat nejistoty pro soukromé subjekty, harmonizovat domácí energetický trh s evropským a obnovit jeho konkurenceschopnost. A to v situaci, že v USA jsou nyní ceny všech energií, zvláště pak černého uhlí, výrazně nižší než v Evropě či u nás.

Zmínil se také o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. V zájmu snižování CO2 se nová vláda hlásí k rozvoji jaderné energetiky a má vůli pro dostavbu Temelína. Nikoliv však za cenu jakékoliv státní garance, zvláště po zkušenostech s fotovoltaikou. Ministr nicméně přiznal, že mu premiér Sobotka uložil úkol, který je tak trochu mission impossible – dostavět jadernou elektrárnu Temelín i bez státní garance.

Co se týče limitů pro těžbu hnědého uhlí, Jan Mládek je zastáncem jejich prolomení, ale „bez bourání“. Tedy je pro řešení, které povede k co nejvyššímu vytěžení uhlí a jeho následnému využití, ale za podmínky jen minimálního ničení lidských sídel.

K otázce situace v Ostravsko-karvinských dolech konstatoval, že vlastník – firma NWR, je soukromým podnikem a stát by neměl platit za chyby či potíže podnikatelského subjektu, byť kvůli nezaviněným dovozům levného černého uhlí z USA. Na straně druhé se ale stát nějak musí postarat o propouštěné zaměstnance. Ideální by bylo, kdyby se za pomoci CzechInvestu podařilo získat nějakého vhodného investora, který by dokázal v regionu zaměstnat propouštěné horníky.

Ministr Jan Mládek pak odpověděl i na několik otázek z pléna. Na otázku ohledně dlouhodobé energetické koncepce konstatoval, že i když není zatím možné vyloučit v tomto směru nejistotu, nová vláda se bude snažit ji alespoň zmírnit. Ke snižování sazby DPH pro energetické subjekty není podle ministra nyní vhodná situace: I když by to znamenalo vůči okolním státům zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků, tak ve státním rozpočtu by pak chybělo 40 mld. Kč.

Trh s elektřinou nefunguje

Dalším řečníkem byl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavel Šolc, který začal otázkou, zda jde v současnosti o dokončení trhu s elektřinou, či o jeho rozpad. Řekl, že trh s elektřinou je na rozcestí a že historické modely pro energetiku v současnosti nefungují. Údajnými „zabijáky“ trhu podle Pavla Šolce jsou: legislativní nestabilita (změna téměř každý rok), národní zájmy a strategie (neexistuje jednotná energetická strategie EU, každý člen EU je zodpovědný jen za sebe), nedodržování pravidel, neschopnost jejich vynucování, dvojí metr v EU (tarify pro průmysl, SEA, zneužívání regulace pro politické cíle), intervence na trhu (ETS, OZE), stanovené účinnosti, smart grids a tarify.

Problematické jsou státní zásahy, které se neslučují s fungováním trhu: podpora obnovitelných zdrojů energie (dotace, zelené certifikáty), odstup od jádra, kapacitní platy, regulace konečných cen, ochrana zákazníků (energie jako lidské právo, veřejná a univerzální služba), povolenky (ETS vs. NonETS) a standardy účinnosti BAT.

Závěrem přednášky nastínil jako možné řešení pro ČR návrat k původnímu modelu trhu, ale problémem je, jak obnovit důvěru investorů v legislativu. Vyžaduje to čas a není jisté, jestli se to podaří.

Poslání a role regulátora

Po něm hovořila Martina Krčová, místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu, o klíčové úloze ERÚ a hlavních úkolech regulátora při zajištění rovnováhy a stability v energetice. Klíčovými úkoly v novém regulačním období je řešení podpory obnovitelných zdrojů energie, příprava nového tarifního modelu 2015, novela energetického zákona a zaměření i na plynárenství.

Na ní navázal Martin Laštůvka, místopředseda Energetického regulačního úřadu, který se soustředil na nefinanční podporu obnovitelných zdrojů energie (NOZE). V minulosti stát chybně nastavil velmi výhodné podmínky pro investory, na které pak legislativa nestačila včas zareagovat, a došlo k jejich zneužití investory.

Současný stav podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) vypadá tak, že provozní finanční podpora pro OZE uvedené do provozu do 31. 12. 2013 stále trvá, ale od 1. 1. 2014 je zastavena podpora pro všechny nové OZE, vyjma malých vodních elektráren. Dále dochází k zastropování příspěvku na podporu OZE konečným zákazníkům na 490 Kč/MWh, zbytek bude placen ze státního rozpočtu (dříve nikdy zákazník nevěděl, kolik bude platit).

Tím byla ukončena etapa podpory OZE pro nové zdroje formou provozní podpory a je snaha přecházet na NOZE – tedy podporovat samovýrobu energie v místě spotřeby pod heslem: Nechci podnikat, chci jen šetřit, ne vydělávat. K tomu je ale nezbytná rychlá implementace NOZE do české legislativy.

Příliš mnoho pravidel

Dalším přednášejícím byl Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vyjádřil se pro podporu vědě a výzkumu v energetice, bez níž není možnost posunu. Na druhé straně však je třeba omezit na minimum veřejnou podporu a ziskovost v energetice, zvýšit její transparentnost a zamezit všem negativním účinkům veřejné podpory.

Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE, a. s., pak označil současnost za „dobu podporovanou“, kdy je vše přeregulováno, svázáno pravidly, odkazy na směrnice z EU
a dochází k decentralizaci výroby. Doporučení se neřeší – sice se neodmítají, ale ani nenaplňují. Podle něj je nevyhnutná změna koncepce.

Posledním přednášejícím byl Blahoslav Němeček – senior manager Ernst & Young, s. r. o. Konstatoval, že snižování CO2 pomocí OZE vede k vysoké ceně elektřiny v Evropě, která je nejvyšší z celého světa, a tudíž nekonkurenceschopná. Žofínské fórum pak zakončil rčením: When business works better, the world works better.*

Článek je uveřejněn v časopise Alternativní energie č. 1/2014.

Autorka: Lucia Kováčová

 

Obrázek:

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (vlevo) a jeho náměstek Pavel Šolc. Foto Petr Měchura

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *