Evropská komise navrhuje klimatické cíle

Evropská komise před nedávnem představila svůj návrh klimatických cílů do roku 2030, o kterém bude ještě vyjednávat s unijními zeměmi a Evropským parlamentem. Jako základní cíl předpokládá snížení emisí k roku 2030 o 40 procent z úrovní roku 1990, stejně jako na celounijní úrovni závazek, aby 27 procent energie pocházelo z obnovitelných zdrojů.

Cílem rámce je podle komise podněcovat trvalý pokrok směrem k nízkouhlíkovému hospodářství a konkurenceschopnému a bezpečnému energetickému systému. V České republice byl návrh přijat různě.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso konstatoval, že oblast klimatu je zcela zásadní pro budoucnost naší planety, zatímco skutečně evropská energetická politika je rozhodujícím faktorem pro naši konkurenceschopnost. Tento balíček dokazuje, že současné řešení těchto dvou otázek není ve vzájemném rozporu, ale naopak jedno řešení pomáhá druhému. Je v zájmu EU budovat hospodářství nabízející množství pracovních míst, které je méně závislé na dovážené energii díky zlepšené účinnosti a většímu využívání domácí čisté energie.

Viceprezident Agrární komory ČR Bohumil Belada považuje cíl v oblasti obnovitelných zdrojů za správný. „Některé země sice navrhovaly ambiciózně přes 30 procent, ale to by již mohlo negativně zasáhnout ekonomiku státu,“ podotkl s tím, že nyní záleží na tom, jak bude aplikován v jednotlivých zemích. „Byl sice definován klimatický cíl pro EU, ale ne pro jednotlivé členské země. Teď bude zřejmě následovat poměrně rozsáhlá diskuse o tom, jaké závazky si dají jednotlivé členské země,“ podotkl. Česká republika má podle něj prostor, jak tento cíl naplnit. Musí se však oprostit od negativních zkušeností s fotovoltaikou.

Naopak jiný přístup k návrhu zastává předseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Podle něj by Evropská unie měla být velmi opatrná při definování svých závazných cílů ve snižování emisí skleníkových plynů, myslí si předseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák s tím, že o problematice zatím vůbec nedebatují země jako Spojené státy, Čína, Indie nebo Rusko, které ovzduší znečišťují výrazně více než celá unie.

Redakčně kráceno.

Celý článek je uveřejněn v časopise Energie 21 č. 1/2014.

Autorka: Zuzana Fialová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *