Evropská komise schválila notifikace

Evropská komise aktuálně schválila notifikační rozhodnutí pro podporu malým vodním elektrárnám a malým bioplynovým stanicím, které jsou nebo budou uvedeny do provozu od 1. ledna 2016. Komise označila podporu podle těchto režimů za slučitelnou s vnitřním trhem. Energetický regulační úřad tak může podpory vypsat.

V září 2015 oznámila ČR plán podpořit provozovatele malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. Na to chce vyčlenit celkem 218 milionů Kč. V říjnu 2015 ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW, které budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, jenž bude nejméně ze 70 % pocházet z vedlejších produktů živočišné výroby, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč.

Podle Evropské komise oba programy splňují unijní pravidla pro státní podporu. Komise je posoudila podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné energie.

V souladu s těmito pokyny tak mohou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech případech podobu pevného příplatku za vyrobené teplo.

Oba programy podpory tak minimalizují riziko, že v důsledku veřejného financování bude narušena hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů.

„Pro jistotu celého trhu, regulátora i státní rozpočet to je velmi dobrá zpráva, vše jde podle oznámeného harmonogramu. Je také důležité říci, že Evropská komise znovu zopakovala, že si je vědoma potřeby ČR mít rozhodnutí pro takzvané staré obnovitelné zdroje, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2012, do konce září,“ komentoval rozhodnutí Komise ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, uvedl: “Rozhodnutí Evropské komise v těchto kauzách přišlo dříve, než bylo avizováno, to je pozitivní i pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013, protože komise bude mít pro toto nejdůležitější rozhodnutí dostatek času. Zde očekávám rozhodnutí před koncem září.“

Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu, řekl: “Komise dala svým rychlým rozhodnutím zelenou dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů. Ty jsou důležitým nástrojem v boji proti změně klimatu. Doufám, že se tak podaří realizovat řadu projektů bioplynových stanic především na biologicky rozložitelné odpady z obcí.”

Vladimír Zachoval, člen předsednictva Komory OZE a předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren řekl: “Rozhodnutí komise je prvním a důležitým předpokladem k tomu, aby se mohly znovu rozběhnout práce na rozvoji nových nebo na rekonstrukcích stávajících malých vodních elektráren. To je samozřejmě velmi pozitivní a dlouho očekávaná zpráva. ”

*

JiT (Zdroje: EK, MPO a Komora OZE)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *