Energetické propojení EU a Velké Británie

Evropská investiční banka poskytne 400 milionů eur na podporu prvního energetického spojení Německa a Velké Británie. Energetické propojení bude významnou podporou pro realizace politik využití obnovitelné energie v Evropské unii i Spojeném království. Práce na vybudování propojovacího vedení NeuConnect začnou ještě letos, předpokládané zahájení komerčního provozu je v roce 2028.

Evropská investiční banka (EIB) – jako součást konsorcia více než 20 mezinárodních bank – se dohodla na struktuře financování vůbec prvního energetického spojení Německa a Velké Británie. Investice do vybudování propojovacího vedení bude 2,8 miliardy EUR, přičemž EIB se má na financování evropské části podílet až 400 miliony EUR.

Investorské konsorcium vede francouzský investor Meridiam, Allianz Capital Partners a japonská společnost Kansai Electric Power. Vedle EIB jsou dalšími podpůrnými bankami britská Infrastructure Bank a Japonská banka pro mezinárodní spolupráci (JBIC).

Projekt sestává z vysokonapěťového stejnosměrného propojení spojujícího Anglii a Německo přes německé, nizozemské a britské vody.Bude mít jmenovitý výkon 1400 MW a stejnosměrné napětí 525 kV. Převážně podmořský kabel bude dlouhý 725 km a připojí konvertorovou stanici a německé síťové rozhraní k elektrické síti Tennet poblíž Fedderwardenu a konvertorovou stanici a síťové rozhraní na Isle of Grain ve Spojeném království k National Grid ESO. Dodavatelem výměníkových stanic byla pověřena firmy Siemens a firma Prysmian vyrobí a nainstaluje kabel. Obě firmy lze považovat za lídry na trhu v těchto technologiích.

Propojovací vedení pomůže zajistit lepší využití pobřežních větrných kapacit na pobřežích podle příslušné místní síly větru, čímž podpoří politiku EU a Německa v oblasti obnovitelné energie. Projekt umožní snížit emise CO2 a přispěje ke splnění evropského cíle snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030.

Celá trasa propojení bude realizována pod zemí a hladinou moře, což znamená, že projekt nespadá do směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Byly však provedeny studie dopadů na životní prostředí a na jejich základě budou přijata opatření k zamezení, zmírnění a kompenzaci dopadů.

Projekt je příkladem vzájemně výhodné spolupráce mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, včetně přeshraničních přínosů pro životní prostředí. Usnadní obchod s elektřinou a přispěje k integraci vysokého podílu nestabilních větrných elektráren v Severním moři.

Viceprezident EIB Ambroise Fayolle řekl: „Tento projekt je průlomový pro energetickou transformaci, protože umožňuje efektivněji využívat pobřežní větrnou energii. Přeshraniční obchod s elektřinou může pomoci přesměrovat energii tam, kde je nejvíce potřeba, a může tak přispět k integraci obnovitelných zdrojů a stabilitě dodávek energie.“

(Zdroj: EIB)

Foto archive/Tennet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *