Distribuci paliv pomáhá i solární elektřina

Více než půl milionu kWh bezemisní elektřiny z energie slunečního záření vložené do skladování a distribuce i fosilních paliv. To bude roční bilance téměř 1300 solárních panelů, které firma ČEZ ESCO instalovala na střechách budov ve dvou areálech významné skladové a distribuční společnosti ČEPRO.

Společnost ČEPRO zajišťuje především přepravu, skladování, prodej ropných produktů (včetně alternativních paliv), provozuje síť vlastních čerpacích stanic a jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Instalací solárních elektráren na provozních budovách firma potvrdila, že pro skladování a distribuci fosilních paliv odpovědně využívá také obnovitelné zdroje energie. Výstavbou fotovoltaických elektráren chce ČEPRO také přispět k plnění závazků České republiky na cestě k evropským klimatickým cílům, snížit svou uhlíkovou stopu a v neposlední řadě zajistit energetickou soběstačnost areálů.

„V první etapě výstavby fotovoltaických elektráren jsme vytipovali pět našich lokalit. Ve spolupráci s ČEZ ESCO jsme osadili 590 kusů panelů v Cerekvici nad Bystřicí ve východních Čechách a dalších 700 panelů ve Smyslově na Táborsku. Celkový výkon solárních elektráren v obou lokalitách přesahuje 500 kW. Získanou energii využijeme k pokrytí spotřeby areálů včetně spotřeby pro stáčení a plnění cisteren s palivem a k pohonu dalších technologií sloužících ve skladech k přečerpávání paliv. Ušetříme více než 230 tun emisí CO2 ročně, které by jinak vznikly při odběru elektřiny ze sítě. Všechny naše projekty první etapy výstavby fotovoltaických elektráren budou spolufinancovány Evropskou unií v rámci programu OPPIK,“ říká předseda představenstva ČEPRO Jan Duspěva.

„Rostoucí ceny energií vedou stále více zákazníků z řad firem, ale i státní správy a samosprávy, k tomu, že mají zájem o vlastní výrobu elektřiny. Zakázka pro ČEPRO byla prestižní, ale zároveň nesmírně náročná. Naši specialisté se při ní totiž museli vyrovnat s přísnými omezeními, která v areálech a jejich okolí platí kvůli skladování vysoce hořlavých látek. Instalaci jsme šili na míru potřebám klienta, kterému např. použitá technologie Solar EDGE umožňuje monitoring a diagnostiku provozu až na úrovni jednotlivých panelů,“ dává nahlédnout do zákulisí příprav a instalace předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.*

(Zdroj: Skupina ČEZ)

Foto archiv/ČEZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *