Data a energie musí spolupracovat

Vládní a veřejné orgány v případě potřeby zasahují do způsobu, jakým fungují různé obchodní sektory. Jedním z příkladů, který se týká digitální ekonomiky, je Akt o digitálních službách, který navrhuje způsoby, jak mají společnosti podnikat a jednat online. Hlavními tématy jsou nejrůznější způsoby měření datových sítí a transparentní oznamovací systém.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2022.

V Evropské unii se stále hlasitěji hovoří o řešení klimatických změn a v této souvislosti o stále důležitější roli technologií. Velká pozornost se věnuje fungování informačního a technologického průmyslu (ICT), včetně toho, jak velkou a efektivní mají spotřebu energie. Významnou součástí ICT jsou přitom datová centra a úložiště (cloudy).

Evropská komise nedávno v rámci balíčku návrhů s cílem splnit ambice Zelené dohody představila plán na úpravu evropské směrnice o energetické účinnosti (EED). Ta by mimo jiné měla po provozovatelích datových center vyžadovat důkladnější oznamování informací, které se týkají udržitelnosti. Přestože tento návrh čeká na ratifikaci – což může trvat 2–3 roky a návrh mezitím může zaznamenat množství změn – lze očekávat, že provozovatelé budou mít povinnost prokazovat informace týkající se udržitelného podnikání, jako jsou spotřeba energie, spotřeba vody, využívání odpadního tepla nebo uhlíková stopu spotřebované elektřiny.

Na cestě k dekarbonizaci musíme o rozvodné síti uvažovat strategicky jako o celém systému a hledat nové způsoby, jak zvyšovat její flexibilitu, odolnost a účinnost. V této vizi jsou naše energetické a datové infrastruktury na sobě více méně nezávislé. Nyní však musíme docílit toho, aby tato nezávislost byla „záměrná“, což pomůže oběma stranám.

Praktickým příkladem je rychlá frekvenční odezva (FFR) – schopnost udržovat stabilitu sítě a reagovat na kolísání frekvence. Provozovatelé sítě se za tímto účelem mohou rozhodnout vyrobit nová úložiště energie nebo využít existující prostředky, jako jsou UPS systémy v datových centrech. Tyto systémy jsou již navržené tak, aby překlenuly výpadky dodávky proudu mezi sítí a záložními generátory, mají energetické rezervy a dokáží reagovat a dodávat energii pro účely FFR dostatečně rychle.

Toto je ale jen jeden ze způsobů, kterými mohou být datová centra prospěšná pro celou energetickou síť. V širším pohledu mohou flexibilitu na straně poptávky vytvářet dalšími způsoby. Fakt, že i datová centra budou muset hlásit indikátory udržitelnosti, je třeba brát i jako předzvěst aktivnějších předpisů. Nebude sice třeba zásadně změnit způsob provozu datových center, nicméně provoz center, která budou v síti dostatečně interaktivní, aplikace obnovitelné energie ještě urychlí. A právě to se musí stát významným faktorem pro jejich udržitelnost.

(Zdroj: Eaton)*

Obrázky:

Celosvětový internetový provoz vzrostl za poslední dva roky o více než padesát procent. Foto archiv/Eaton

Energetické a datové infrastruktury musí zůstat nezávislé, ale více spolupracovat. Foto archiv/Eaton

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *