Budoucnost bioplynu

V aktuálním říjnovém čísle je větší prostor věnován zkušenostem z provozu bioplynových stanic a možnostem jejich další výstavby v České republice. Perspektiva se zdá být zřejmá: Bioplyn je obnovitelný zdroj energie s neutrální bilancí oxidů uhlíku. Zemědělské bioplynové stanice zlepšují ekonomiku zemědělcům, bioplyn z komunálních odpadů přináší prospěch obcím. Navíc jde o regionální zdroje a vyrobenou energii lze v místě zčásti také spotřebovat, bez nákladné přepravy.

Podle všech předpokladů by tak mohly bioplynové stanice pracovat v každém zemědělském provozu a u všech skládek komunálních odpadů. Rozmach výstavby tomu zatím nasvědčuje, ale začínají se objevovat i vážné překážky. Lze je rozdělit zhruba do třech kategorií: Neinformovanost, prohřešky v technologii a neprůhledná konkurence.

Konce září například nastal v Jičíně spor mezi radnicí a tamním Českým svazem ochránců přírody ohledně projektu fermentační bioplynové stanice, která by měla stát v areálu bývalé mlékárny na okraji města. Zatímco investor hovořil o dokonalé technologii zpracování komunálních bioodpadů bez jakéhokoliv zápachu, starosta Jičína byl zásadně proti, neboť „každá biospalovna smrdí“. Mluvčí ochránců přírody nicméně argumentoval také tím, že „biodpoad bude přesměrován ze skládek, kde bez užitku hnije“.V prvé řadě je zarážející, že starosta zaměňuje bioplynovou stanici za spalovnu odpadů, nicméně urazit by se mohli i majitelé moderních skládek, neboť odpad tam rozhodně nehnije, ale využívá se například k produkci bioplynu.

Varováním může být i případ obrovské bioplynové stanice ve Velkém Karlově na Znojemsku. Ministerstvo životního prostředí jejímu majiteli udělilo pětimilionovou pokutu za to, že ji provozuje bez potřebných povolení. Podle obyvatel v okolí navíc dochází ke značnému uniku zápachu, pravděpodobně v důsledku nedodržení technologických postupů.

Informovanost a technologickou kázeň je možno při dobré vůli a účinných sankcích zlepšit. Největším nebezpečím pro budoucnost bioplynu v Česku tak může být neprůhledná konkurence. Signálem jsou stále větší problémy s připojením nových nebo rozšířených bioplynových stanic a fotovoltaických elektráren na veřejnou elektrickou síť. Provozovatelé sítí argumentují jejich omezenou kapacitou. Jenže již nyní je značná část zablokována pro „investory“,. kteří žádnou elektrárnu na obnovitelný zdroj nejspíš nikdy stavět nebudou. Že by jedním z důvodů „omezené kapacity“ byla obava monopolního výrobce elektřiny z lokální konkurence?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *