Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Tři plus jedna

Autoři článků, redaktoři, korektorky, inzertní a obchodní manažeři, členové redakční rady a vydavatel mají za sebou již druhý rok kolektivní snahy o prosazení časopisu Energie 21 na složitém mediálním trhu v České republice a na Slovensku. A je třeba bez falešné skromnosti konstatovat, že je to snažení úspěšné: Energie 21...

Kategorie: Nezařazené

Argumenty pro výrobu a využití biopaliv v dopravě

V Cukrovary a lihovary TTD V Dobrovici u Mladé Boleslavi již od ledna 2009 jako první výrobce ve střední a východní Evropě dodává na český trh biopalivo E85. V září 2009 se zde začalo vyrábět biopalivo pro dieselové motory E95. Přinášíme hlavní argumenty výrobce proč je výroba a využití těchto...

Kategorie: Nezařazené

Větrná energie je součástí energetického mixu

Slibný rozvoj větrné energetiky v České republice z období zhruba před čtyřmi roky se v roce 2008 proměnil ve stagnaci. Příčin bylo více. Například dravý nástup do značné míry konkurenčních fotovoltaických elektráren, další brzdou se staly administrativní překážky ze strany státní správy a obyvatel ve jménu ochrany krajinného rázu. V...

Kategorie: Nezařazené

Potřebujeme zákon o snižování exhalací a ekologickou daňovou reformu

Hnutí Duha patří bezesporu mezi naše nejvlivnější „zelené“ organizace. Peníze na svoji neziskovou činnost získává z grantů od českých i mezinárodních nadací, z různých státních zdrojů, příspěvků individuálních dárců a příjmů z publikací a poradenství. Názory lidí z Duhy mají mezi odbornou i laickou veřejností patřičný respekt. ...

Kategorie: Nezařazené

Obecní kotelně slouží nový štěpkovač

Počátkem léta se Starém Městě pod Landštejnem na jihu Čech odehrála významná regionální událost. Před areálem zdejší centrální kotelny na biomasu převzal starosta obce František Schorný od Ing. Martina Hejlíčka, ředitele divize lesnické a komunální techniky společnosti Some Jindřichův Hradec, s. r. o., moderní bubnový štěpkovač Pezzolato. ...

Kategorie: Nezařazené

Výroba bioplynu pomáhá zemědělské prvovýrobě

Bioplynová stanice Závidkovice nedaleko Havlíčkova Brodu stojí vedle areálu firmy Provem, a. s. , a není to náhoda: Společnost Provem totiž provozuje velkovýkrmu a porodnu prasat, což přináší značnou produkci kejdy a problém s jejím skladováním. Bioplynová stanice kejdu odebírá a používá jako vstupní surovinu do fermentoru.

Kategorie: Nezařazené

Budoucnost bioplynu

V aktuálním říjnovém čísle je větší prostor věnován zkušenostem z provozu bioplynových stanic a možnostem jejich další výstavby v České republice. Perspektiva se zdá být zřejmá: Bioplyn je obnovitelný zdroj energie s neutrální bilancí oxidů uhlíku. Zemědělské bioplynové stanice zlepšují ekonomiku zemědělcům, bioplyn z komunálních odpadů přináší prospěch obcím. Navíc...

Kategorie: Nezařazené

Tři zprávy o energii

Koncem léta by měla v médiích vrcholit okurková sezóna. Jenže nápor informací nepolevuje, což patrně souvisí s podzimními volbami. V tisku se samozřejmě objevují také zprávy o situaci v energetice, včetně obnovitelných zdrojů. Některé lze hodnotit jako příznivé, jiné přinejmenším jako rozporné. ...

Kategorie: Nezařazené