Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Obsah 2/11

Rozhovor  Rozhoduje se o podílu biomasy na výrobě tepla Reportáž Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík Obnovitelné zdroje Připojování zdrojů k elektrizační soustavě Biomasa Energetické využitie rastlinnej biomasy - 1 Kompost je cenným zdrojem bioenergie Krbová topidla na dřevní biomasu Bioplynové stanice Výstavba bioplynových stanic má zatím podporu...

Kategorie: Nezařazené

Biopaliva mají budoucnost pokud nezhorší využití půdy

V Evropské unii i ve světě probíhá diskuze o další budoucnosti motorových biopaliv. Evropská komise by do poloviny letošního roku měla vydat zprávu, v níž zhodnotí nebezpečí vedlejších dopadů produkce biopaliv na změny ve využití půdy a navrhne cesty, jak tyto dopady omezit. Současně vstupuje na mezinárodní úrovni v platnost...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 1/11

Obnovitelné zdroje Globálna energetika – súčasnost a trendy Biomasa Zrušení patentu na výrobu pelet – pohled z druhé strany Bioplynové stanice Produkci bioplynu lze zvýšit dezintegrací vstupní fytomasy Kvalita a úspory jako systém Biopaliva Brusel zkoumá dopady biopaliv Bionafta: Emise skleníkových plynů a energetická náročnost výroby Rozhovor Biopaliva mají budoucnost, pokud...

Kategorie: Nezařazené

Co napoví studie

Jsou motorová biopaliva jednou z příčin zdražování potravin? Zabírají plodiny pro jejich výrobu příliš mnoho zemědělské půdy? Přispívají spíše ke zvýšení škodlivých emisí než k jejímu snížení? A škodí motorům? Tyto otázky se neustále objevují v médiích i v diskusích politiků. ...

Kategorie: Nezařazené

Domy uspoří energii i životní prostředí

V ekonomicky a ekologicky propojeném světě se ve všech oblastech stává důležitým tématem trvale udržitelný rozvoj. Ten ovšem není možný bez moderních technologií, které uspoří materiály i energie a ochrání životní prostředí. V České republice jsou rezervy zejména ve stavebnictví. Dva příklady z praxe ale dokládají, že to jde…

Kategorie: Nezařazené

Obsah 6/10

Rozhovor Energeticky soběstačná obec se stává jen fikcí Reportáž Škola se sluneční elektrárnou Biomasa Výmladkové plantáže topolů a vrb Moderní kotle na dřevo a dřevní štěpku Zrušení patentu na výrobu pelet - a co s tím souvisí Bioplynové stanice Bioplyn přispěje ke stabilizaci Náprava biologického procesu Biopaliva Provoz traktorového motoru na...

Kategorie: Nezařazené